Bygg og isolasjon

Materialer som brukes i byggearbeid og til isolasjon inneholder stoffer med varierende giftighet. Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom uhellet er ute.

Vegg med sparkel og stige

Illustrasjon: Ellinor Hall / Johnér Bildbyrå AB

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Gummi og skumgummi

Det er ikke farlig å smake på en liten bit med gummi, og den vil normalt passere gjennom mage/tarmkanalen uten å skape ubehag.

Skumgummi er ufarlig å smake på. Fjern eventuelle rester i munnen og gi litt å drikke.

Isopor

Isopor er lite giftig og ufarlig å smake på. Isopor består av plastmateriale fra ekspandert polystyren, og blir brukt til blant annet isolasjon og emballasje.

Det er ikke giftig å smake eller spise på isoporbiter, og man trenger ikke å gjøre noen tiltak.

Mørtel

Mørtel er et festemiddel med flere bruksområder, ofte brukt ved muring. De ulike mørteltypene kan inneholde forskjellige forbindelser og variere i giftighet. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Førstehjelp

Inntak

 • Gi litt å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øyne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hud

 • Skyll og vask huden godt.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Innånding

 • Frisk luft og hvile. Kontakt lege ved symptomer.

Plast og skumplast

Å spise litt plast eller skumplast medfører ingen fare for forgiftning ved engangsuhell. Om biten er stor eller har skarpe kanter kan dette være et større problem. Kontakt lege/legevakt for spørsmål vedrørende svelget fremmedlegeme.

Sement og betong

Sement er et sterkt irriterende til etsende produkt. I alvorlige tilfeller kan sement gi dype etsekader. Øyne er spesielt sårbare. Sement inngår også som bestandel i blant annet mørtel, betong, flislim og lignende.

Betong er byggematerialet man får når man blander sementpulver med vann, sand og stein. Betong kan gi irritasjonseffekter, i verste fall etseskader på slimhinner, hud og øyne.

Merk at sementbaserte pulverprodukter ofte kun er merket irriterende, da de ikke er etsende før de kommer i kontakt med fuktighet (som vann, tårevæske, fuktige slimhinner).

Symptomer ved uhell med sement og betong

Svelging

Irritasjonssymptomer som rødhet og svie i munn og svelg. Etseskader i alvorlige tilfeller.

Øyne

Fare for alvorlig etseskade. Det kan ta tid før symptomer oppstår.

Hud

Fuktig sement/betong kan gi irritasjonssymptomer som rødhet og svie. Etseskader i alvorlige tilfeller. Det kan ta tid før symptomer oppstår.

Førstehjelp ved uhell med sement

Ved svelging

 • Skyll munn og gi drikke i små porsjoner.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne

 • Skyll straks med lunkent, rennende vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud

 • Fjern tilsølte klær, skyll og vask huden grundig.

Ved kontakt med våt sement kan det være nødvendig å skylle lenge. Kontakt lege/sykehus hvis det er sølt våt sement over store hudområder eller hvis det oppstår sårdannelse.

For mer informasjon om etseskader, se alkalier.

Sparkel

Sparkel kan inneholde ulike stoffer med varierende giftighet. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Førstehjelp

Inntak

 • Gi drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om eventuell videre oppfølging.

Øyne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hud

 • Skyll og vask huden godt.