White spirit, tynner, aceton og rødsprit

Tynnere er giftige, og kan være farlige å få i seg. Rødsprit og aceton kan gi forgiftning, mens en liten slurk av white spirit i verste fall kan føre til alvorlig lungepåvirkning.

Malekost i white spirit

Illustrasjon: Colourbox

​Ved behov kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer ring 113.​

Aceton

Aceton finnes blant annet i neglelakkfjernere, neglelakk, malinger, lakk og limprodukter. Aceton er irriterende på slimhinner, øyne og hud. Ved svelging kan aceton føre til nedsatt bevisshet og pusteproblemer.

​​Svelging av små mengder, som en liten slurk, er lite farlig, men ved svelging av mer enn ca 20 ml (= ca 4 ts) kan det oppstå alvorlige symptomer hos barn​​.

Førstehj​elp​​​

Svelging

 • Gi drikke
 • Ved svelging utover en liten smak, kontakt Giftinformasjonen for råd

Sprut i øyet

 • Fjern ev. kontaktlinser
 • Skyll straks med rennende, lunkent vann i 5 - 15 minutter
 • Kontakt lege/legevakt ved kraftige eller vedvarende symptomer

Søl på hud

 • Fjern tilsølte klær
 • Skyll og vask grundig med såpe og vann

Innånding

 • Frisk luft og hvile
 • Ved symptomer fra luftveiene eller nedsatt bevissthet anbefales observasjon på sykehus ​

Rødsprit

Rødsprit består blant annet av av etanol og denatureringsmidler. Et lite barn kan bli forgiftet etter å ha tatt en slurk av dette produktet.

​Symptomer på forgiftning av rødsprit

 • Kvalm​​e
 • Oppkast
 • Lavt blodsukker
 • Beruselse
 • Bevisstløshet
 • Problemer med å puste ​

Førstehjelp

Svelging av rødsprit

 • Gi litt drikke, gjerne sukkerholdig (ikke kunstige søtningsstoffer)
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Rødsprit i øynene

 • Skyll straks med lunkent rennende vann i noen minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag

For mer utfyllende informasjon, se også alkoholforgiftning.

Tynner

Tynnere er giftige produkter. Det finnes mange forskjellige tynnere på markedet. Produktenes sammensetning varierer, men inneholder ofte alkoholer, petroleumsdestillater eller aromatiske løsemidler. Felles for tynnerne er at de er giftige, og kan være farlige å få i seg.

Symptomer ved tynnerforgiftning ​

Svelging

Symptomer som kan oppstå etter å ha fått i seg tynner vil variere med innholdsstoffene i produktet.

Øyne

Sprut av tynner i øynene kan gi

 • Svie
 • Smerter
 • Rødhet
 • I verste fall sårdannelse

Hud

Søl av tynner på hud vil kunne gi en irritasjon med symptomer som rødhet, svie og i sjeldne tilfeller blemmer og sår.

Førstehjelp ved uhell med tynnere

Svelging

 • Skyll munn og gi litt drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging
 • Ved alvorlige symptomer ring 113

Øye

 • Skyll straks med rennende, lunkent vann i noen minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Hud

 • Vask huden med mild såpe og vann.
 • Kontakt eventuelt lege hvis det oppstår hudreaksjoner

Se mer informasjon om: oljebaserte pro​​​​dukter, isopr​opanol og alkoholforgiftni​ng.​

White spirit

​​White spirit, også kalt mineralsk terpentin, er et petroleumsdestillat. Å få i seg en liten slurk av dette produktet kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

White spirit har en egen evne til å bre seg over slimhinner, og kan selv ved små inntak bre seg over til luftveiene og gi alvorlig lungepåvirkning.

Symptomer på forgiftning fra white spirit

Svelging

 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Sløvhet
 • Kvalme og oppkast

Om det er drukket større mengder kan andre forgiftningssymptomer oppstå.

Øye

 • Rødhet
 • Smerter
 • Irritasjon

Hud

White spirit er avfettende og tørker lett ut huden. Kortvarig kontakt med white spirit på hud gir sjelden skade.

Langvarig hudkontakt kan føre til

 • Rødhet
 • Blemmedannelse
 • Utslett

Førstehjelp ved forgiftning med white spirit

Svelging​​

 • ​Gi litt drikke.
 • Ikke fremkall brekninger.
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis.
 • Kontakt lege/sykehus hvis symptomer oppstår, for eksempel hoste, tungpustethet, brekninger, sløvhet eller tretthet.
 • Hvis ingen luftveissymptomer har utviklet seg innen 6 timer etter inntaket, er det lite sannsynlig at det vil utvikle seg alvorlige symptomer.

​Hud​

 • Vask det aktuelle hudområdet med mild såpe og vann.
 • Etter skylling smøres huden inn med fuktighetskrem for å motvirke den uttørrende effekten

​Øye​

 • Skyll med lunkent rennende vann i myk vannstråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer (rennende øyne, smerter, tåreflod, tåkesyn eller lignende) eller ved forverring av symptomer etter skylling

​Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging n​​år uhellet er ute, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.​

For mer utfyllende informasjon, se også oljebaserte produkter.