Adonis er en giftig plante

Adonis har flere arter som er giftige. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har smakt på en adonis-plante.

Våradonis

​Våradonis (Adonis vernalis) har gule blomster med spisse, avlange kronblader

Giftige adonis-arter

Adonis-arter (Adonis spp.) som er giftige er:

  • Høstadonis (Adonis annua/autunalis)
  • Sommeradonis (Adonis aestivalis)
  • Våradonis (Adonis vernalis)
  • Vinteradonis (Adonis amurensis)

Symptomer ved forgiftning med adonis

​Hele planten inneholder giftstoffer som kan gi effekter på hjertet. Det er imidlertid usikkert hvor giftig plantene er.

Førstehjelp ved svelging av adonis

  • Fjern planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen 

Beskrivelse av adonis-arter

​Adonis-arter er hageplanter. Blant disse finner du våradonis (Adonis vernalis), sommeradonis (Adonis aestivalis) og høstadonis (Adonis annua). Adonis-arter blir 15–35 cm høye.

Våradonis Gule blader og gul kjerne

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Adonis er en giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. desember 2022 [hentet fredag 23. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/adonis-arter/

Sist oppdatert tirsdag 20. desember 2022