Asters

Asters-arter (Asters spp.) er rekna som ufarlege planter, og Giftinformasjonen forventar ikkje symptom dersom du ved eit uhell tek ein liten smak.

Asters er en lilla blomst med mange tynne kronblad

Asters er rekna som ufarlig, og Giftinformasjonen forventar ingen symptom ved ein liten smak av planta

​​​​Førstehjelp ved uhell med asters

  • Gje gjerne litt drikke for å fjerne restar eller ubehagelig smak frå munnen.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Asters. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 20. desember 2022 [henta søndag 21. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/asters/

Sist oppdatert tysdag 20. desember 2022