Asters

Asters-arter (Asters spp.) er rekna som ufarlege planter, og Giftinformasjonen forventar ikkje symptom dersom du ved eit uhell tek ein liten smak.

Asters er en lilla blomst med mange tynne kronblad

Asters er rekna som ufarlig, og Giftinformasjonen forventar ingen symptom ved ein liten smak av planta

​​​​Førstehjelp ved uhell med asters

  • Gje gjerne litt drikke for å fjerne restar eller ubehagelig smak frå munnen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 20. desember 2022