Asters

Asters-arter (Asters spp.) er lite farlege planter, og Giftinformasjonen forventar ikkje symptom dersom det ved eit uhell blir teke ein liten smak.

Asters er en lilla blomst med mange tynne kronblad

Asters er rekna som ufarlig, og Giftinformasjonen forventar ingen symptom ved ein liten smak av planta

​​​​Førstehjelp ved uhell med asters

Gje gjerne litt drikke for å fjerne restar eller ubehagelig smak frå munnen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 22. desember 2020