Blåklokke er ikkje ei giftig plante

Blåklokke (Campanula rotundifolia) er ikkje ei giftig plante. Ved ein liten smak av planta forventas ingen symptom.

Blå klokke fra blåklokke som henger fra stilken, med en grønn bakgrunn.

Blåklokke er ei plante som er svært vanleg å finne over hele Noreg. Den er ikkje ansett som giftig.

Blåklokke (Campunala rotundifolia) er ei plante som høyrer heime i Klokkefamilien (Campunala). Heile familien antas å være ugiftig. Det forventas difor ingen symptom etter uhell med desse plantene.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Blåklokke er ikkje ei giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 2. april 2024 [henta onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/blaklokke/

Sist oppdatert tysdag 2. april 2024