Blåstjerne

Blåstjerne (Scilla) er planter som er giftige i varierande grad. Å smake litt på ei blåstjerneplante blir rekna for å vere lite farleg, men kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete fleire løk eller større mengder med plantemateriale.

Blåstjerne har smale blader, med lyseblå blomster med tynne kronblad.

Blåstjerne har smale blad og opprett stengel, ofte med blå blomar.

Blåstjerne har smale blad, med lyseblå blomar med tynne kronblad.

Symptom ved forgifting med blåstjerne

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Ved større inntak kan det oppstå andre effektar.

Førstehjelp ved forgifting med blåstjerne

  • ​Fjern planterestar frå munnen og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet har ete fleire løk eller større mengder med plantemateriale.

Skildring av blåstjerne

​Blåstjerne femner om fleire planteslekter i aspargesfamilien. Dei er fleirårige, små løkplanter og er vanlege prydplanter i hagar, men dei forvillar seg lett i naturen.

Blåstjerne har smale blad og opprett stengel, ofte med blå blomar. Plantene blømer vanlegvis om våren.