Blåstjerne

Blåstjerne (Scilla) er planter med varierende giftighet. Å smake litt på en blåstjerneplante regnes å være lite farlig, men kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere løk eller større mengder med plantemateriale.

Blåstjerne har smale blader , med lyseblå blomster med tynne kronblad

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med blåstjerne

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Brekninger og/eller diaré
  • Ved større inntak kan andre effekter oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med blåstjerne

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet har spist flere løk eller større mengder med plantemateriale.

Beskrivelse av blåstjerne

​Blåstjerne omfatter flere planteslekter i aspargesfamilien. De er flerårige, små løkplanter og er vanlige prydplanter i hager, men forvilles lett i naturen.

Blåstjerne har smale blader og opprett stengel, ofte med blå blomster. Plantene blomstrer vanligvis om våren.