Blåveis

Blåveis (Hepatica nobilis) er ei plante med mildt irriterande plantesaft. Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har ete større mengder blåveis.

Små blå blomster

Blåveis er ei plante med mildt irriterande plantesaft, og ein liten smak gir vanlegvis ingen symptom.

Symptom ved uhell med blåveis

Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom.

Dersom barnet ditt har ete ei større mengde blåveis kan hen få

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

Ved smaksuhell med blåveis

  • Fjern planterestar frå munnen og gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har ete større mengder blåveisblomar.

Skildring av blåveis

​Blåveis er ein viltveksande, liten vårblome. Planta veks gjerne på kalkhaldig jord. Blåveis inneheld små mengder av ei flyktig olje med brennande smak.

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Blåveis. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 3. april 2024 [henta onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/blaveis/

Sist oppdatert onsdag 3. april 2024