Blåveis

Blåveis (Hepatica nobilis) er ei plante med mildt irriterande plantesaft. Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete store mengder blåveis.

Små blå blomster

Blåveis er ei plante med mildt irriterande plantesaft, og ein liten smak gir vanlegvis ingen symptom.

Symptom ved uhell med blåveis

Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom.

Dersom barnet ditt har ete ei litt større mengd blåveis kan ho/han få desse symptoma:

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved uhell med blåveis

  • Fjern planterestar frå munnen og gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete større mengder blåveisblomar.

Skildring av blåveis

​Blåveis er ein viltveksande, liten vårblome. Planta veks gjerne på kalkhaldig jord. Blåveis inneheld små mengder av ein flyktig olje med brennande smak.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Blåveis. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 11. mars 2021 [henta måndag 11. desember 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/blaveis/

Sist oppdatert torsdag 11. mars 2021