Er det farleg å drikke blomevatn?

Giftinformasjonen har ikkje erfaring med at blomevatn gir forgifting. Dersom det er planterestar i vatnet eller det er blomevatn frå ei svært giftig plante, ta likevel kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Snittblomster i vann på et trebord

Berre ein smak av blomevatn kan ein som regel sjå an og vurdere heime. Dette gjeld også for barn.

Blomevatn som har stått nokre dagar kan innehalde bakteriar som kan gi mageproblem. Kontakt lege dersom ubehaget varer ved.

Blomevatn med tilsetning av plantenæring er lite giftig.

Dersom blomevatnet inneheld noko anna, ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.