Er det farlig å drikke blomstervann?

Giftinformasjonen har ikke erfaring med at blomstervann gir forgiftninger. Dersom det er planterester i vannet eller det er blomstervann fra en svært giftig plante, ta likevel kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Blomster i vann

Illustrasjon: Chokniti Khongchum / Mostphotos

Ved en smak av blomstervann kan man som regel se an hjemme. Dette gjelder også barn.

Blomstervann som har stått i noen dager kan inneholde bakterier som kan gi magebesvær. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Blomstervann med tilsetning av plantenæring er lite giftig, se Blomst- og plantenæring.

Hvis blomstervannet inneholder noe annet, ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.