Buksbom er ei giftig plante

Buksbom (Buxus sempervirens) er ei giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete meir enn nokre få blad.

Klippet plante i potte

Buksbom er ei grøn plante som ofte blir brukt i hekk.

Heile planta inneheld giftstoff, men alvorleg forgifting hos menneske førekjem sjeldan.

Symptom ved forgifting med buksbom

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré
  • Gifta i buksbom kan òg gi andre symptom dersom barnet et mykje av planta.

Førstehjelp ved forgifting med buksbom

  • Fjern eventuelle planterestar frå munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete meir enn nokre få blad av buksbom.

Beskriving av buksbom

​Buksbom er ein prydbusk som kan bli 2–3 meter høg, men finst òg som potteplante. Buksbom er ei eviggrøn plante som ofte blir brukt til hekk, og som gjerne blir figurklipt i fantasifulle former.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Buksbom er ei giftig plante. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 11. mars 2021 [henta laurdag 2. desember 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/buksbom/

Sist oppdatert torsdag 11. mars 2021