Crassula

Crassulaplanter er sukkulentar som omfattar mange ulike artar med varierande utsjånad. Felles for slekta er at dei er relativt ufarlege å smake på. Et du store mengder plantemateriale kan det likevel gi diaré.

Mørkegrønn sukkulent med tjukke blader.

Førstehjelp ved uhell med crassula

  • Fjern planterestar frå munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Om du får hudkontakt med planta, skal du skylje med vatn.
  • Om du får sprut i augene, skal du skylje med lunka vatn.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder plantemateriale.​