Er dieffenbachia (prikkblad) giftig?

Dieffenbachia, også kalt prikkblad eller bitterblad (Dieffenbachia spp.) er en plante som inneholder sterkt irriterende plantesaft. De fleste uhellsinntak hos barn kan ses an hjemme. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har smakt på diffenbachia.

Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.

Dieffenbachia kan gi symptomer hvis man spiser den eller ved søl av plantesaft i øynene.

Symptomer ved forgiftning med dieffenbachia

Ved svelging:

 • svie i munn og svelg
 • ​magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • blemmer i munnen

Ved sprut/søl i øyne:

 • svie
 • rødhet

Førstehjelp ved forgiftning med dieffenbachia

Ved svelging:

 • fjern eventuelle planterester fra munnen
 • gi litt drikke
 • kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har smakt på dieffenbachia

Ved sprut/søl i øyne:

 • skyll øyet i 5-15 minutter
 • ved vedvarende symptomer, kontakt lege

Beskrivelse av dieffenbachia

​Dieffenbachia er stueplanter som for eksempel Dieffenbachia picta. Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.

Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Er dieffenbachia (prikkblad) giftig?. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 12. januar 2023 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/dieffenbachia/

Sist oppdatert torsdag 12. januar 2023