Er dieffenbachia (prikkblad) giftig?

Dieffenbachia, også kalt prikkblad eller bitterblad (Dieffenbachia spp.) er en giftig plante og inneholder sterkt irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har smakt på diffenbachia.

Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.

Dieffenbachia kan gi symptomer hvis man spiser den eller ved søl av plantesaft i øynene.

Symptomer ved forgiftning med dieffenbachia

Ved svelging:

 • svie i munn og svelg
 • ​magesmerter
 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • blemmer i munnen

Ved sprut/søl i øyne:

 • svie
 • rødhet

Førstehjelp ved forgiftning med dieffenbachia

Ved svelging:

 • fjern eventuelle planterester fra munnen
 • gi litt drikke
 • kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har smakt på dieffenbachia

Ved sprut/søl i øyne:

 • skyll i 5-15 minutter.
 • ved vedvarende symptomer, ta kontakt med lege

Beskrivelse av dieffenbachia

​Dieffenbachia er stueplanter, som for eksempel Dieffenbachia picta. Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.

Plantene har grønne blad med prikker eller tegninger i hvitt, lysegult eller lysegrønt.