Dracaena

Giftinformasjonen er ikkje kjend med forgiftningar etter inntak av dracaena-artar hos menneske. Plantane reknast derfor som ufarlige. Gje gjerne litt drikke for å skylje bort eventuell plantesaft frå munnen.

Høye stammer og spisse, grønne blader i ulik lengde.

Planten har lange, tynne grønne blader

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Dracaena. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 12. januar 2023 [henta torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/dracaena/

Sist oppdatert torsdag 12. januar 2023