Eikenøtter

Eik er eit tre i eikeslekta (Quercus spp.). Nøtter frå eiketreet inneheld irriterande forbindingar.

Grønne nøtter på kvist med grønne taggete blader.

Eikenøtter inneheld irriterande forbindingar, som kan gje symptom frå magen ved inntak.

Symptom ved forgiftning med eikenøtter

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Forstoppelse

Førstehjelp ved forgiftning med eikenøtter

  • Fjern eventuelle restar frå munnen.
  • Gje litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du har inntatt meir enn 5–10 eikenøtter.

Skildring av eikeslekta

Eikeslekta i Noreg består av sommareik, vintereik og raudeik. Hybrid innan slekta kan og forekome. Sommareika har blada festa nær greinene, medan vintereika har stilka blader.

Hos nøttene er det omvendt: nøttene til vintereika sitt rett på greina, medan nøttene til sommareika er stilka.

Eikeløv i brun, grønn og gul farge med avrundede fliker

Tre avlange, runde,  lysebrune nøtter i klase

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Eikenøtter. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert torsdag 11. mars 2021 [henta fredag 1. desember 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/eik/

Sist oppdatert torsdag 11. mars 2021