Fredlaus

Fredlaus (Lysimachia vulgaris) er ei plante i fredlausslekta. Fredlaus er ei lite farleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Blomst med fem gule kronblad, som er rød i midten

Fredlaus er ein lite giftig plante, og vi forventar ingen symptom etter å ha teke ein liten smak frå planta.

Illustrasjon: Jolanta Mayerberg / Mostphotos.com

Symptom ved forgifting med fredlaus

Fredlaus er ei lite farleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Førstehjelp ved uhell med fredlaus

  • Fjern eventuelle planterestar frå munnen
  • Gi gjerne litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen

Skildring av fredlaus

​Fredlaus er ei fleirårig urt som kan bli opptil 150 cm lang. Stengelen er dunhårete. Blomane har 5–7 gule flikar, og begerkantar med raude kjertlar og hår i kanten. Bløminga skjer frå juni til august.

Fredlaus er vanleg å finne på fuktig, litt næringsrik torv eller mineraljord. Han finst òg i sumpskog, vatn, strender, bekkekantar, fukteng, grøfter og vegkantar. Fredlaus blir dyrka i hagar og forvillar seg lett.