Fredløs

Fredløs (Lysimachia vulgaris) er en plante i fredløsslekta. Fredløs er en lite farlig plante, og vi forventer ikke symptomer ved en liten smak.

Blomst med fem gule kronblad, som er rød i midten

Fredløs er en lite giftig plante, og det forventes ingen symptomer etter å ha tatt en liten smak fra planten.

Illustrasjon: Jolanta Mayerberg / Mostphotos.com

Symptomer ved forgiftning med fredløs

Fredløs er en lite farlig plante, og vi forventer ikke symptomer ved en liten smak.

Førstehjelp ved uhell med fredløs

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi gjerne litt å drikke for å fjerne rester eller ubehagelig smak fra munnen

Beskrivelse av fredløs

​Fredløs er en flerårig urt som kan bli opptil 150 cm lang. Stengelen er dunhåret. Blomstene har 5–7 gule fliker, og begerkanter med røde kjertler og hår i kanten. Blomstringen skjer fra juni til august.

Fredløs er vanlig å finne på fuktig, litt næringsrik torv eller mineraljord. Den finnes også i sumpskog, vann, strender, bekkekanter, fukteng, grøfter og veikanter. Fredløs dyrkes i hager og forviller seg lett.