Fredlaus

Fredlaus (Lysimachia vulgaris) er ei plante i fredlausslekta. Fredlaus er ei lite farleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Blomst med fem gule kronblad, som er rød i midten

Fredlaus er ein lite giftig plante, og vi forventar ingen symptom etter å ha teke ein liten smak frå planta.

Symptom ved forgifting med fredlaus

Fredlaus er ei ufarleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Førstehjelp ved uhell med fredlaus

  • Fjern eventuelle planterestar frå munnen
  • Gi gjerne litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen

Skildring av fredlaus

​Fredlaus er ei fleirårig urt som kan bli opptil 150 cm lang. Stengelen er dunhårete. Blomane har 5–7 gule flikar, og begerkantar med raude kjertlar og hår i kanten. Bløminga skjer frå juni til august.

Fredlaus er vanleg å finne på fuktig, litt næringsrik torv eller mineraljord. Han finst òg i sumpskog, vatn, strender, bekkekantar, fukteng, grøfter og vegkantar. Fredlaus blir dyrka i hagar og forvillar seg lett.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fredlaus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 22. mars 2021 [henta søndag 3. mars 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/fredlos/

Sist oppdatert måndag 22. mars 2021