Groblad

Groblad (Plantago major) er ei plante i maskeblomfamilien. Planta er lite farleg, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Store mørkegrønne groblader

Groblad lite farleg, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Symptom ved forgiftning med groblad

Groblad er lite farleg, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Førstehjelp ved uhell med groblad

  • Fjern planterestar frå munnen.
  • Gi gjerne litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen.

Skildring av groblad

​Groblad er ei fleirårig plante med snaue til småhåra, eggeforma til eliptiske, mørkegrøne blad. Ho kan bli opptil 50 cm. Stengelen er rett og seig, med tett aks. I Noreg er groblad vanleg ugras ved vegar og tun, og på havstrender.

Illustrasjon av groblad, med tre stengler og 6 blader

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Groblad. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 6. mai 2021 [henta søndag 21. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/groblad/

Sist oppdatert torsdag 6. mai 2021