Gullranke er ei plante med mildt irriterande plantesaft

Gullranke (Epipremnum aureum) er ei plante som inneheld mildt irriterande plantesaft. Det er ufarleg å få i seg små mengder av planta, men milde og forbigåande symptom frå magen kan førekome.

Gullranke med 5 grøne blad ispedtt kvite flekkar, mot kvit bakgrunn

Gullranke er ei plante med mildt irriterande plantesaft, som kan gi milde og forbigåande symptom frå magen.

Symptom ved forgiftning med gullranke

  • Ubehag i munn
  • Kvalme
  • Oppkast/diaré
  • Utslett på hud ved søl med plantesaft

Førstehjelp ved forgiftning med gullranke

  • Det er ufarleg å få i seg små mengder med gullranke, og små inntak kan sjåast an heime
  • Gje litt drikke. Fjern eventuelle planterestar frå munnen
  • Vask og skól hud ved søl av plantesaft
  • Ved større inntak kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd og vidare veileiing

Kontakt Giftinformasjonen om uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnopen telefon.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Gullranke er ei plante med mildt irriterande plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 8. februar 2021 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/gullranke/

Sist oppdatert måndag 8. februar 2021