Irisartar

Irisartar (Iris sp.) inneheld irriterande plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet ditt har ete større mengder av ei irisplante.

Illustrasjonsbilde av gul sverdlilje

Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Symptom ved forgifting med irisartar

  • Svie i munn og svelg.
  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré.
  • Ved sprut i auget kan irritasjonseffektar som til dømes svie, tåreflaum og raude oppstå.
  • Søl på hud kan eventuelt gi irritasjon.

Førstehjelp ved forgiftning med irisartar

  • Små inntak kan sjåast an heime. Fjern eventuelle planterestar frå munnen og gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete større mengder av ei irisplante.
  • Skyl grundig ved søl av plantesaft i auget eller på huda.

Beskriving av irisartar

Iris (sverdliljeslekta) er samansett av fleire artar. Sverdlilje (Iris pseudacorus) er einaste viltveksande art i Noreg. Sibiriris, hageiris og dvergiris er innførte prydplanter.

Blada på irisplanter er sverdforma, og blomane kan vere gule, blå, fiolette eller kvite.

Blå blomster med hvite markeringer

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Irisartar. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 19. mai 2021 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/irisarter/

Sist oppdatert onsdag 19. mai 2021