Kristtorn har irriterende plantesaft

Kristtorn (Ilex aquifolium) er en plante med irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere enn 5–10 bær fra kristtorn.

Stive, eviggrønne blad med pigger i ytterkanten. Røde bær.

Kristtorn (Ilex aquifolium) er en plante med irriterende plantesaft.

Symptomer ved forgiftning med kristtorn

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kristtorn

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 5–10 bær fra kristtorn.

Beskrivelse av kristtorn

​Kristtorn er en prydbusk med stive, eviggrønne blad. Bladene har vanligvis pigger i ytterkanten. Kristtorn får røde bær.

Stive, eviggrønne blad med pigger i ytterkanten. Røde bær.