Kristtorn har irriterande plantesaft

Kristtorn (Ilex aquifolium) er ei plante med irriterande plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har ete fleire enn 10 bær.

Stive, eviggrønne blad med pigger i ytterkanten. Røde bær.

Kristtorn (Ilex aquifolium) er ei plante med irriterande plantesaft.

Symptome ved forgiftning med kristtorn

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med kristtorn

  • Fjern eventuelle planterestar frå munn
  • Gje litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet har ete fleire enn 10 bær frå kristtorn

Skildring av kristtorn

​Kristtorn er ei prydbusk med stive, eviggrøne blad. Blada har vanlegvis piggar i ytterkanten. Kristtorn får raude bær.

Stive, eviggrønne blad med pigger i ytterkanten. Røde bær.

Giftinformasjonen er tilgjengeleg ved behov

22 59 13 00

Døgnopen telefon

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Kristtorn har irriterande plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 15. juni 2022 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/kristtorn/

Sist oppdatert onsdag 15. juni 2022