Mahonia

Mahonia (Mahonia aquifolium) inneholder mildt irriterende plantesaft. De modne blå bærene er ikke giftige. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist litt større mengder mahonia.

Blå bær i klaser hengende på grønn busk med taggete blader

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer på forgiftning med mahonia

Ved litt større inntak av mahonia kan du få følgende symptomer:

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

​​Bladene er spisse og kan forårsake mekanisk irritasjon.

Førstehjelp ved forgiftning med mahonia

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi litt drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist litt større mengder mahonia.

Beskrivelse av mahonia

​Mahonia er en 50–120 cm høy busk med grønne kristornliknende blader. Den har gule blomster som vokser i tette klaser. Den får blåsvarte-blådoggete bær på cirka 8 mm.

Mange små gule blomster i tette klaser, på busk med dypgrønne blader

Illustrasjon: Giftinformasjonen