Nellik

Nellik (Dianthus sp.) er ei lite farleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete store mengder plantemateriale.

Lilla blomster på stilk.

Symptom ved uhell med nellik

​Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom.

Førstehjelp ved uhell med nellik

  • Fjern planterestar frå munnen.
  • Gi litt å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete store mengder plantemateriale.​

Skildring av nellik

Nellikslekta (Dianthus) omfattar mange artar med varierande utsjånad. Dei er eitt- til fleirårige planter med velduftande blomar. Blomane sit enkeltvis eller i kvastar. Blada er smale og noko samanvaksne ved basis.

Enkle, rosa kronblader.