Prestekrage

Prestekrage (Leuchanthemum vulgare) er ei ufarleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Enkle, hvite kronblader.

Førstehjelp ved uhell med prestekrage

​Gi gjerne litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen.

Beskriving av prestekrage

​Prestekrage blir 20–70 cm høg. Den veks på naturbeite, i vegkantar, langs jernbane, i åkerkantar, i skogbryn, på plen og i skogglenner. Stengelen har få eller ingen greiner. Prestekrage er ei fleirårig plante.

Stengel uten greiner med enkle, hvite kronblader.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert onsdag 18. august 2021