Prestekrage

Prestekrage (Leuchanthemum vulgare) er ei ufarleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Enkle, hvite kronblader.

Førstehjelp ved uhell med prestekrage

​Gi gjerne litt å drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen.

Beskriving av prestekrage

​Prestekrage blir 20–70 cm høg. Den veks på naturbeite, i vegkantar, langs jernbane, i åkerkantar, i skogbryn, på plen og i skogglenner. Stengelen har få eller ingen greiner. Prestekrage er ei fleirårig plante.

Stengel uten greiner med enkle, hvite kronblader.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Prestekrage. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 18. august 2021 [henta måndag 20. mai 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/prestekrage/

Sist oppdatert onsdag 18. august 2021