Snøklokke har irriterende plantesaft

Snøklokke (Galanthus nivalis) inneholder irriterende plantesaft. Løken inneholder mest av de irriterende stoffene. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist av løken eller større mengder av planten.

Hengende hvite blomster som vokser på egen stengel.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med snøklokke

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Brekninger og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med snøklokke

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist av løken eller større mengder av andre plantedeler.

Beskrivelse av snøklokke

​Snøklokke er en 10–20 cm høy løkplante. Den dyrkes som hageplante, men finnes også forvillet i blant annet parker, lunder, gressmark og veikanter. Fra løken kommer to lange, smale og flate blader. Snøklokke blomstrer tidlig om våren med hengende hvite blomster som vokser på egen stengel.

Hengende hvite blomster som vokser på egen stengel.

Illustrasjon: Giftinformasjonen