Solsikke

Solsikke (Helianthus annuus) er ei ufarleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Solsikker er store planter som har gule blader og brunlige rørkroner.

Førstehjelp ved uhell med solsikke

  • Gi gjerne litt drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen.

Skildring av solsikke

Solsikke er ei eittårig hageplante som ofte blir 1,5–3 meter høg. Stengelen er stivhåra med store blad. Blomekorga er 15–30 cm brei, vanlegvis med gule blad og brunlege rørkroner.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Solsikke. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert måndag 23. august 2021 [henta måndag 11. desember 2023]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/solsikke/

Sist oppdatert måndag 23. august 2021