Yucca-arter

Yucca-arter er lite farlige planter, og vi forventer ikke symptomer ved en liten smak.

Brunskjellede stammer med sverdformede, skarpe blader arrangert i rosetter i toppen.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

​Yucca-arter har spisse blader som man kan stikke seg på.

Førstehjelp ved uhell med yucca-arter

​Gi gjerne litt å drikke for å fjerne rester eller ubehagelig smak fra munnen.

Beskrivelse av yucca-arter

​Det finnes mange yucca-arter, blant annet yuccapalme og spansk bajonett. Yucca-arter har sverdformede, skarpe blader arrangert i rosetter i toppen av brunskjellede stammer. Som dyrkede planter blomstrer de sjelden.