Yucca-artar

Yuccaartar er ufarlege planter, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Brunskjellede stammer med sverdformede, skarpe blader arrangert i rosetter i toppen.

​Yucca har spisse blad som ein kan stikke seg på.

Førstehjelp ved uhell med yucca

Gi gjerne litt drikke for å fjerne restar eller ubehageleg smak frå munnen.

Skildring av yucca

​Det finst mange artar av yucca, blant anna yuccapalme og spansk bajonett. Yuccaartane har sverdforma, skarpe blad arrangert i rosettar i toppen av stammer som har brune skjelblad. Som dyrka planter blømer dei sjeldan.

Innhaldet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Yucca-artar. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 23. august 2021 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/yucca/

Sist oppdatert måndag 23. august 2021