Hagestell

Noen typer gjødsler og plantevernmidler kan være giftige, mens andre er ufarlige. Symptomer som kan oppstå ved en eksponering ovenfor slike produkter varierer avhengig av virkestoff, løsemiddel og konsentrasjon.

Jente planter grønnsaker

Illustrasjon: Fredrik Ludvigsson / Johnér Bildbyrå AB

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Blomster- og plantenæring

Flytende blomster- eller plantenæring til potteplanter eller snittblomster er lite giftig og ufarlig å smake på.

​​Blomster-/potteplantenæring inneholder ulike typer næringssalter og mineraler som plantene trenger. De kjemiske forbindelsene i de ulike produktene er tilsatt i små mengder, som gjør det ufarlig å smake på produktet.

Førstehjelp og symptomer

Ved svelging

Dersom barnet ditt har fått i seg litt av flytende blomster- eller plantenæring, gi det gjerne litt å drikke. Hvis plantenæringen er drukket i litt større mengder, så kan det oppstå

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter

Ved søl i øyet

Flytende plantenæring i øynene kan gi en irritasjon.

 • Skyll med rennende lunket vann
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling

Gjødsel til hagebruk

​Grovt inndelt er det to typer hagegjødsel: naturgjødsel og kunstgjødsel. Det er lite farlig å smake på noen av dem.

Kunstgjødsel

- også kalt mineralgjødsel, fullgjødsel, helgjødsel.

Kunstgjødsel er en kjemisk og industrielt framstilt handelsvare. Den inneholder blant annet: nitrogen, fosfor, kalium, andre mikrostoffer og fyllstoffer som for eksempel dolomittkalk. Innhold av ulike mineraler/salter varierer noe avhengig av bruksområde.

Symptomer og førstehjelp ved svelging

Ved inntak av større mengder kan det oppstå

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter

Hvis noen har spist litt kunstgjødsel, er det fint å gi litt drikke. Kontakt Giftinformasjonen ​​​hvis det er spist større mengder med kunstgjødsel.

Symptomer og førstehjelp ved søl i øyet

Kunstgjødsel​​​​​ kan være irriterende for slimhinner og øyne. Ve​​d søl i øynene,

 • skyll med rennende lunkent vann og myk stråle
 • kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling

​Naturgjødsel

Naturgjødsel selges i form av kugjødsel, hønsegjødsel, kompost, organisk gjødsel.​

Å smake på naturgjødsel regnes omtrent som å smake på jord.

Symptomer og førstehjelp

Hvis noen har spist naturgjødsel, er det fint å gi litt drikke. Kvalme, oppkast og diaré kan oppstå hvis naturgjødsel er spist i større mengder.

Ved søl i øynene skyll med rennende lunkent vann og myk stråle. Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Jord

​Jord er ikke giftig.

Dersom noen spiser jord er det ikke fare for forgiftning, men man kan få lettere mage-tarm ubehag. Kontakt lege ved kraftige eller langvarige symptomer.

Kalk

​Det finnes mange typer kalk. Vanlig hagekalk er lite giftig, mens for eksempel lesket kalk er meget etsende, og farlig å få i seg.

​Innholdsstoffene i kalk varierer med produkt og ​bruksområde.

Forskjellige forbindelser som brukes i ulike typer kalk

 • Brent kalk ((CaO), ulesket kalk) - etsende
 • Hydratkalk (Ca(OH)2, lesket kalk) - etsende
 • Kalkstein (CaCO3, kalsitt/kalkspat) - ufarlig å smake på
 • Dolomittkalk (CaMg(CO3)2) - ufarlig å smake på
 • Magnesitt (MgCO3) - ufarlig å smake på
 • Skjellsand - ufarlig å smake på

Symptomer

Ved svelging​​

Hvis det er spist litt vanlig hagekalk, dolo​mittkalk (CaMg(CO3)2), skjellsand eller kalkstein (CaCO3), forventes ingen symptomer.

Hvis det derimot er smakt på brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk, er det fare for etseskade. Symptomer som kan oppstå er

 • smerter
 • svie
 • sikling
 • kvalme
 • oppkast
 • i verste fall sårdannelser i munnhule, svelg, mage og tarmkanal

Ved søl ​​​i øyne​​

Ved søl i øynene av brent kalk, l​​​esket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk er det fare for alvorlige etseskader.

Ved søl på​ hud

Ved søl på​ hud med lesket ka​​lk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller fuktig/våt brent kalk er det fare for etseskade.

Førstehjelp

Ved svelging​​

Dersom noen har smakt på vanlig hagekalk, dolomittkalk, skjellsand eller kalkstein, er det helt ufarlig, men gi gjerne litt å drikke.

Ved svelging av brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller kalk av ukjent type:

 • fjern eventuelle rester og gi straks litt å drikke
 • ikke fremkall brekninger
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging, evt. lege/sykehus

Ved s​​ø​​l i øyne

​Ved søl i øy​​​nene​​ av brent kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2), industrikalk eller kalk av ukjent type:

 • skyll straks med rennende lunkent vann. Det kan bli nødvendig å skylle lenge
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ved s​​ø​​l på hud

Ved søl på hud​​ av brent ​kalk, lesket kalk/kalkhydrat (Ca(OH)2) eller industrikalk:

 • tørk bort eventuelle rester
 • skyll med store mengder lunkent rennende vann. Det kan bli nødvendig å skylle lenge
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ugressmidler med glyfosat

​Glyfosat er en kjemisk forbindelse som er mye brukt i ugressmidler.  

Ugressmidler med glyfosat er ​blant de mindre farlige plantevernmidlene ved akutte uhell. Produktene virker irriterende på øyne, slimhinner og hud. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) etter uhell med konsentrerte produkter med glyfosat.

Giftinformasjonen vurderer kun akutte enkeltuhell, og ikke kronisk helsefare.

Mattilsynet har en liste over godkjente hobbyprodukter med glyfosat i Norge.

Symptomer

Symptomer avhenger blant annet av type produkt, konsentrasjon og mengde. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Førstehjelp​​

Inn​tak

 • Gi godt med drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering

Sprut i øynene​

 • Skyll med store mengder vann i 5-10 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende irritasjonssymptomer

​​​Hudkonta​kt

 • Fjern tilsølte klær
 • Skyll deretter grundig med vann

Forebygging av uhell med glyfosat​

Glyfosat til bruk i landbruket (profesjonelle produkter) bør aldri helles over på andre flasker eller emballasje, da det dette øker faren for alvorlige forgiftningsuhell.

Produktene bør oppbevares utilgjengelig for barn.

 • Les bruksanvisningen nøye slik at midlene brukes på korrekt måte.
 • Ugressmidler og andre produkter bør alltid oppbevares i sin originalemballasje.

Hvis en heller innholdet over på f.eks. saft- eller brusflasker, kan noen lett ta feil og få det i seg.