Våraktiviteter

Våren er her og med den starter mange ulike uteaktiviteter. Kalking og gjødsling av plen, terrassevask og garasjerydding står kanskje på agendaen de nærmeste ukene?

Grilling ute ved vannet

Illustrasjon: Johnér

​Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

De ulike aktivitetene kan innebære bruk av produkter og kjemikalier som kan føre til forgiftninger om man får de i seg eller på seg. Her følger noen tips om hva du kan gjøre hvis uhellet er ute, og hvordan du kan forebygge forgiftningsuhell.

Kalking/gjødsling

Kalk og gjødsel til vanlig hagebruk er som oftest lite farlig å smake på. 

Skyll munnen og gi litt drikke. 

Får du pulver i øyet er det viktig å skylle det bort med en gang. Kontakt lege om du har vedvarende eller kraftige symptomer etter skylling.

Vær oppmerksom på at kalk til mer profesjonell/industriell bruk kan være sterkt etsende. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om uhellet er ute.

Les mer om hagestell og plantevernmidler her.

Terrasserens/husvask/sopp-algedreper

​Dette er produkter som ofte er sterkt etsende i konsentrert form. Noen produkter inneholder forbindelser som kan gi alvorlig forgiftning selv om det er fortynnede løsninger som svelges.

Førstehjelp ved svelging:

 • Gi straks litt å drikke – ½ til 1 glass.
 • Skyll om mulig munnen, gjerne gjentatte ganger.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
  Ved inntak av denne typen produkter vil det ofte være nødvendig med sykehusinnleggelse.

Førstehjelp ved søl på huden:

 • Skyll straks med rennende, lunkent vann.
 • Ta av klær, klokker og lignende under skylling.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Det kan bli nødvendig å skylle lenge.

Førstehjelp ved sprut i øyet:

 • Skyll straks med rennende, lunkent vann.
 • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • Ved etsende løsninger:
  • Start skylling umiddelbart.
  • Fortsett kontinuerlig skylling i 30 minutter med rennende lunkent vann fra springen.
  • Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
  • Langvarig og kontinuerlig skylling kan bli nødvendig.
  • Videre oppfølging på legevakt/sykehus.

For mer informasjon, se også: tensider og alkalier.

Skal du rydde i redskapsboden eller garasjen?

 • Oppbevar alle typer kjemikalier utilgjengelig for barn og dyr.
 • Kjemikalier skal alltid oppbevares på eller i original emballasje. Blå frostvæske på brusflaske kan for eksempel være fristende drikke for en liten krabat. Voksne kan også forveksle, særlig når kjemikalier er helt over på brusflasker.
 • Les bruksanvisning før bruk og benytt alltid anbefalt verne-/sikkerhetsutstyr.
 • Unngå å bruke hevertmetode for oppsuging av kjemikalier.

Står båtpussing på agendaen?

​Bunnstoff brukes på båter av alle typer for å hindre vekst av alger og skjell. Tidligere ble det brukt svært giftige tinnforbindelser, men det er nå forbudt. I dag inneholder bunnstoff ofte en kobberforbindelse og organiske løsemidler. Forgiftning kan oppstå ved inntak, ved innånding av løsemiddeldamp og sprøytetåke og ved søl i øyne og på hud.

Hvis uhellet er ute, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Er grillsesongen i gang?

​Grillrens og tennvæske er produkter som kan føre til forgiftninger.

Grillsrens inneholder ofte basiske forbindelser og kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Ved uhell bør du straks skylle øyne og hud med rennende vann. Dersom du har fått i deg litt grillrens bør du skylle munnen først og så ta litt å drikke. Kontakt deretter Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Tennvæske er et petroleumsdestillat. Det å få i seg litt tennvæske er sjelden farlig, men det kan av og til gi en alvorlig lungepåvirkning. Ved svelging av større mengder kan også andre symptomer opptre. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Se mer informasjon om tennvæske.