Grønnsåpe

Giftinformasjonens erfaring er at grønnsåper brukt i private husholdninger vanligvis ikke er etsende, men irriterende til sterkt irriterende såpeprodukter.

Liten jente ved vaskebalje

Å smake på vaskevann med grønnsåpe er lite farlig ved et enkeltstående uhell

Grønnsåpe er såpe laget med fett og alkalier.

Symptomer ved forgiftning med grønnsåpe

Ved svelging:

 • Svie og ubehag i munn og svelg
 • Kvalme, magesmerter, oppkast og diaré

Ved søl på huden:

 • Kan virke uttørkende på huden

Ved søl i øyne:

 • Svie og ubehag, rennende øyne
 • Røde øyne
 • Ved langvarig kontakttid kan ikke etseskade utelukkes

Førstehjelp ved forgiftning med grønnsåpe

Ved svelging:

 • Skyll munnen og gi litt drikke
 • Ved lette symptomer som oppkast og diaré, se an hjemme
 • Ved kraftige eller vedvarende symptomer, kontakt lege

Ved søl på huden:

 • Skyll med vann til huden ikke kjennes såpeglatt ut lengre

Ved søl i øyne:

 • Skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann i 15-30 minutter
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering
 • Ved vedvarende ubehag som smerter, tåkesyn, rennende øyne utover 2 timer etter endt skylling, kontakt lege for vurdering

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Grønnsåpe. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 21. juni 2021 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/gronnsape/

Sist oppdatert mandag 21. juni 2021