Bilprodukter

Bensin, samt produkter som brukes til vedlikehold og oppussing av bil, kan gi alvorlige forgiftninger.

Bil får bensin

Kontakt Giftinformasjonen ved behov på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Bensin

​Bensin er et petroleumsdestillat. Å få i seg en liten slurk av dette produktet kan i verste fall føre til alvorlig lungepåvirkning.

Symptomer ved forgiftning med bensin

Ved svelging

 • Lungepåvirkning med hoste, tungpustethet og eventuelt sløvhet
 • Kvalme og oppkast
 • Nedsatt bevissthet

Øy​​​​ne

 • Irritasjon​​

Hu​​​d

 • Avfettende og uttørrende
 • Ved langvarig kontakt kan det oppstå blemmedannelse og utslett i huden.

Førstehjelp ved forgiftning med bensin

Ved svelging

 • Gi litt å drikke for å skylle slimhinnene i munn og svelg (ikke mer enn 1-2 dl).
 • Ikke fremkall brekninger.
 • Ved langvarig hoste, tungpustethet eller sløvhet skal vedkommende observeres på sykehus.

Hvis det ikke har oppstått noen symptomer fra luftveiene innen 6 timer etter uhellet, er faren for alvorlig forgiftning liten​. Hvis du har drukket mer enn en liten slurk bensin, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øyn​​e

 • Skyll straks med lunkent rennende vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

Hu​​​​d

 • Skyll og vask huden godt.

Bremsevæske

Bremsevæske er et svært giftig produkt, der selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner. Hvis noen har drukket bremsevæske, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer​​

In​​ntak

Hvis man har fått i seg bremsevæske, kan symptomer som kvalme, oppkast, svimmelhet, sløvhet og bevisstløshet komme ganske raskt. Noe senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper.

Ø​y​​ne

Bremsevæsker er irriterende for øynen​e og kan gi symptomer som for eksempel rødhet, svie og smerter hvis man får det på øynene.

​​Førstehj​​elp

​In​​ntak

 • Hvis du har fått i deg bremsevæske​​, ta gjerne litt å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Øy​ne

 • Hvis du har fått en sprut bremsevæske i øynene, skyll straks med rennende lunkent vann.
 • Kont​​​akt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Frostvæske

Frostvæske innholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en alvorlig forgiftning. Hvis noen har drukket frostvæske, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Symptomer​

Ofte vil symptomer som kvalme, oppkast, svimmelhet og redusert bevissthetsnivå komme først, senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper.

Hvis man får frostvæske i øyne kan symptomer som for eksempel rødhet, svie og smerter oppstå.

Førstehjelp

Svelging​​

 • Gi noe å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering.

Øyne​

 • Skyll straks i noen minutter med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Kondensfjerner

​Kondensfjerner er giftig. Kondensfjernere innholder ofte etanol eller isopropanol. Hvis noen har drukket kondensfjerner, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer

Inntak​​

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Beruselse
 • Bevistløshet
 • Pusteproblemer

Øyne​

 • Svie, rødhet
 • Tåreflod

Førstehjelp

Inntak

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for ​​råd om videre oppfølging.

​​Øyne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Rustfjerner

​Mange rustfjernere er farlige å få i seg eller på seg. Rustfjernere innholder forskjellige kjemiske forbindelser. Giftigheten til produktet avhenger av sammensetningen. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon for råd om videre oppfølging.

Behandling

Ved svelging​

 • Gi drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne​

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud​

 • Skyll huden godt.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Ved innånding

 • Frisk luft og hvile.
 • Ved symptomer kontakt lege.​

Smøreolje

Smøreolje inneholder petroleumsdestillater, men regnes som lite farlig å smake på.

​Smøreoljer kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Ved svelging kan det føre til kvalme, brekninger, oppkast og diaré. Risikoen for at oljen kommer over i luftveiene er liten, fordi den er tyktflytende. For mer informasjon, se oljebaserte produkter eller kontakt Giftinformasjonen for råd.

Spylervæske

Vindusspylervæske brukes til rengjøring av bilruter og kan kjøpes ferdig blandet eller i konsentrat. Vindusspylervæsken inneholder som oftest etanol og/eller isopropanol. Ved svelging av en liten slurk er det liten risiko for forgiftning. Ved større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Behandli​​ng

​​Ved inntak​

 • Gi litt å drikke.
 • Ved inntak utover en liten slurk, kontakt Giftinformasjonen for råd og veiledning.

Ved søl i øyet​​​

 • Skyll straks i noen minutter med lunkent, rennende vann og myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

​Ved hudkontakt​​

 • Skyll og vask huden.