Fest og høytid

Svelging av fyrverkeri og stjerneskudd kan gi forgiftning, mens smaking på røkelse, glowsticks eller størknet snøspray anses som lite farlig.

Jenter med stjerneskudd

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Fyrverkeri

​Fyrverkeri består i hovedsak av to komponenter: drivladning (svartkrutt) og pyroteknisk sats (gir lyd- og fargeeffekter). Dersom man får i seg pulver fra fyrverkeri kan det forårsake forgiftning.

Alt fra lette symptomer som kvalme og oppkast, til alvorlige forgiftninger med lammelser og påvirkning av respirasjon kan oppstå. Brukt fyrverkeri anses imidlertid som lite farlig. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd dersom noen har fått i seg fyrverkeripulver, eller ring 113 ved alvorlige symptomer.

Symptomer

Inntak av fyrverkeripulver kan gi

 • kvalme
 • brekninger
 • magesmerter
 • diaré

Ved større inntak kan det oppstå mer alvorlige symptomer som krever oppfølging fra lege/sykehus.

Førstehj​elp

Ved svelgin​g​​

 • Gi noe drikke.
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen for å få vurdert forgiftningsfaren.
 • Ved alvorlige symptomer ring 113.

Sprut i ø​yne​​​

 • Skyll straks med lunkent, rennende vann og myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Søl på hu​​d​​

 • Skyll godt med vann.

Glowsticks

Glowsticks, eller lysstaver, har mange bruksområder, blant annet:

 • smykker og pynt
 • lyseffekter på fest
 • til nødbruk
 • ved fisking

Glowsticks inneholder en selvlysende væske som kan gi irritasjonseffekter ved søl i øyne eller på slimhinner i munn og svelg.

Førstehjelp

Ved sve​lging

 • Gi litt drikke. Gjerne noe med god smak slik at barnet ønsker å drikke litt

Ved søl i øyne

 • Skyll gr​undig med lunkent rennende vann i noen minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Ved søl på hud

 • Skyll og vask huden godt.

Røkelse

​Røkelse eller røkelseskrydder har blitt brukt til å frigi lukt ved oppvarming uten direkte kontakt med ild.

Å smake på slike tørre røkelseskrydder eller røkelsespinner er ikke farlig. Gi litt å drikke og se an hjemme. Om det er flytende produkter, kan det inneholde eteriske oljer.

Snøspray

​Snøspray inneholder blant annet løsemidler og drivgass. Størknet snøspray er ufarlig å smake på.

Behandling

Ved svelging​​

 • Gi litt drikke
 • Hvis større mengder med våt spray er svelget, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Søl i øyne​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann i noen minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

Hudkontakt​​

 • Skyll o​g vask huden godt

Innånding​

 • Frisk luft og hvile
 • Ved symptomer kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd om videre oppfølging

Stjerneskudd

Stjerneskudd er flotte å se på, men kan være farlige å få i seg. Den grå massen på stjerneskudd består av ulike stoffer som er mer eller mindre giftige, blant annet bariumnitrat som kan gi alvorlig forgiftning. Stjerneskudd finnes i ulike størrelser, og sammensetningen kan variere noe. En liten smak på stjerneskudd er ikke farlig og gir stort sett mild irritasjon i munn og svelg.

Ved litt større inntak kan symptomer utover mild irritasjon også komme. Dette skyldes i hovedsak barium som finnes i stjerneskuddet. De første symptomene på en bariumforgiftning viser seg innen 1- 2 timer.

Symptomer

 • Irritasjon i munn og svelg
 • Muskelstivhet i ansikt og nakke
 • En prikkende fornemmelse rundt munnen
 • Magesmerter, oppkast og diaré
 • Muskelrykninger kan oppstå

Ved alvorlige forgiftninger kan det komme kramper og lammelse av muskulaturen.

Førstehjelp

Å smake på stjerneskudd er ikke farlig, men svelging av små mengder stjerneskudd kan gi forgiftning hos barn. Giftinformasjonen anbefaler at barn som har spist mer enn 2 cm av et stjerneskudd straks skal følges opp hos lege/sykehus.

Giftinformasjonen har opplysninger om sammensetning av svært mange produkter og har erfaring med å vurdere forgiftningsrisiko. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging når uhellet er ute, eller kontakt lege. Ring 113 ved alvorlige symptomer.