Ski og annen idrett

Klister til ski og håndball inneholder stoffer som kan virke irriterende. Glider kan gi symptomer både ved inntak og innånding. Skirens og sykkelolje er vanligvis petroleumsprodukter som er irriterende og kan gi lungepåvirkning hvis de kommer over i luftveiene.

Skiprodukter

Kontakt Giftinformasjonen ved på telefon 22 59 13 00 ved behov for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Glider

Glider finnes både i fast og flytende form. Det er lite farlig å smake på glider i fast form. Flytende glidere inneholder ofte petroleumsdestillater eller isopropanol. Hvis noen har drukket flytende glider, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Glider kan også gi symptomer ved innånding i spesielle tilfeller.

Symptomer ved forgiftning med glider

Ulike produkter kan ha forskjellig giftighet. Følgende symptomer kan oppstå:

 • Kvalme, oppkast
 • Hoste, pusteproblemer
 • Beruselse, sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med glider

Ve​d svelging​​

 • Gi litt å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved inntak av flytende glidere
 • Ved vedvarende hoste, pusteproblemer eller sløvhet, kontakt lege/sykehus

Ved innån​ding

 • Frisk luft og hvile.
 • Kontakt lege ved symptomer som hoste, tungpustethet eller sløvhet.

Ved søl i øyne

 • Skyll godt med rennende lunket vann og myk stråle.
 • Dersom symptomene vedvarer, kontakt lege for vurdering.

Ved søl på h​ud

 • Skyll og vask ​huden godt.

Klister

​Klister til ski og håndball innholder stoffer som kan virke irriterende. Klister er lite farlig å smake på, men ved inntak utover en liten smak kan mage- og tarmsymptomer oppstå.

Symptomer ved forgiftning med klister

Ved svelging av større mengder kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

​Førstehjelp ved uhell med klister

Ved svelging​

 • Gi litt å dr​​ikke.

Ved søl i øynene​​

 • Skyll godt med lunkent rennende vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling.

Ved hudkontakt​​

 • Skyll og vask huden​ godt.

Skirens

Skirens til fjerning av festevoks og klister inneholder petroleumsdestillater som kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Inntak av skirens kan gi lungepåvirkning hvis den kommer over i luftveiene. Skirens til felleski inneholder ofte andre løsemidler. Hvis noen har drukket skirens til felleski eller større mengder vanlig skirens, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Symptomer ved forgiftning med skirens

Ved svelging av skirens kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme, brekninger, oppkast, diaré
 • Hoste, tungpustethet
 • Sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med skirens

Ved svelging

 • Gi litt drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Kontakt lege/sykehus ved symptomer som gjentatt oppkast, langvarig hoste, tungpustethet, sløvhet eller tretthet

Ved søl i øyne

 • Skyll med lunkent rennende vann og myk stråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer eller forverring av symptomer etter skylling

Skismøring

Festevoks inneholder petroleumsdestillater, men på grunn av fast konsistens er det liten fare for forgiftning ved svelging.

Symptomer ved forgiftning med skismøring

Ved svelging av større mengder festevoks, kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme
 • Brekninger
 • Oppkast
 • Diaré

Førstehjelp ved forgiftning med skismøring

 • Gi litt drikke.

Sykkelolje

​Sykkelolje inneholder petroleumsdestillater og kan virke irriterende på slimhinner og øyne. Tyntflytende sykkelolje kan i tillegg gi lungepåvirkning om den kommer over i luftveiene.

Symptomer ved forgiftning med sykkelolje

Ved svelging av sykkelolje kan følgende symptomer oppstå:

 • Kvalme, brekninger, oppkast, diaré
 • Hoste, tungpustethet
 • Sløvhet

Førstehjelp ved forgiftning med sykkelolje

Ved svelging

 • Gi litt å drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt og skal ikke gis
 • Kontakt lege/sykehus ved symptomer som gjentatt oppkast, langvarig hoste, tungpustethet, sløvhet eller tretthet

Ved søl i øyne

 • Skyll med lunkent rennende vann og myk stråle i 15 minutter
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer eller forverring av symptomer etter skylling

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert søndag 1. mars 2020