Lim

Lim er et materiale av ulik styrke som kleber to eller flere ting sammen. Kontakt Giftinformasjonen for råd og veiledning om hva du skal gjøre hvis du har hatt et uhell med lim.

En person som legger tapet

​Tapetlim er lite farlig.

For informasjon om superlim, se utfyllende artikkel her.

Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige, symptomer ring 113.

Vannbasert lim

​Vannbasert lim som skolelim, papirlim og tapetlim er lite farlig.

​Førstehjelp

Svelg​ing

 • Gi drikke.
 • Ved svelging av større mengder, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Sprut i ​​øyne

 • Skyll godt med lunkent, rennende vann og med myk stråle.
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Søl på hud​

 • Skyll og vask huden​​​ godt.

Kontaktlim/universallim

Lim av typen kontaktlim og universallim inneholder normalt organiske løsemidler som aceton, toluen og xylen.

Inntak av små mengder (smakt på, fått litt i munnen) er som regel lite farlig. Inntak av større mengder eller intens innånding kan føre til forgiftning.

Symptomer på forgiftning

 • lokalirritasjon
 • kvalme
 • hodepine
 • trøtthet
 • bevissthetspåvirkning

​Førstehjelp

Svelg​ing

 • Gi drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hudko​​ntakt

 • Ta av tilsølte klær.
 • Tørk bort lim.
 • Skyll og vask huden grundig med mild såpe og vann.

Øyeekspo​​nering

 • Skyll øyet straks med lunkent rennende vann og med myk stråle.​
 • Kontakt lege hvis vedvarende symptomer.

​​Inhalas​jon

 • Frisk luft og hvile.
 • Ved nedsatt bevissthet, eller symptomer fra luftveiene, kontakt lege.

Akrylatlim

Akrylatlim virker irriterende på hud, slimhinner og øyne. Inntak av små mengder lim er lite farlig.

​Førstehjelp

Svelging​

 • Gi drikke.
 • Ved større inntak kontakt Giftinformasjon for råd om eventuell videre oppfølging.
 • Kontakt lege ved symptomer utover kortvarig irritasjonseffekter som kvalme og oppkast.

Hudkontakt​​

 • Tørk av limet, skyll og vask grundig med såpe ​​og vann. ​

Øyeeksponering​

 • Skyll øye straks med lunkent rennende vann og med myk stråle.
 • Kontakt lege hvis vedvarende symptomer.

Innånding​​

 • Fjern deg fra limdampen, og unngå anstrengelser.
 • Ved symptomer fra luftveiene, kontakt lege/sykehus.

Epoksylim

Epoksylim består av to hoveddeler. En harpiksdel (polymer) og en herder. Harpiksdelen er lite giftig, men kan gi lokal irritasjon. Herderen er ofte etsende. Stivnet (herdet) epoksylim er ufarlig.

Eksponering for ren herder eller flytende lim (uherdet lim) kan gi etseskade, mens eksponering for ren harpiks (polymerdel) vil kunne gi irritasjon.

​Førstehjelp

Svel​​ging

 • Gi drikke.
 • Ikke fremkall brekninger.
 • Ved inntak av ren herder, uherdet produkt eller ved større inntak av harpiksen, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Hudkont​akt

 • Ta av tilsølte klær. Tørk bort lim/herder fra huden.
 • Vask og skyll huden grundig under rennende vann til huden ikke lenger kjennes glatt.
 • Ved kontakt med herder eller uherdet produkt, kan det være aktuelt med langvarig skylling (flere timer). Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

​Øyeeksponering

 • Skyll øyet straks med rennende lunkent vann og med myk stråle.
 • Ved kontakt med herder eller uherdet produkt, kan det være aktuelt med langvarig skylling (flere timer). Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.