Vaskemidler til kjøkken og bad

Enkelte vaskemidler kan gi symptomer som kvalme og oppkast, mens andre kan være etsende.

Oppvask i maskin

Illustrasjon: Aleksei Potov / Mostphotos

Ved behov, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.​

Ovnsrens

Ovnsrens kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne og slimhinner. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd, eller ring 113 hvis du har vært utsatt for et uhell med ovnsrens.

Ovnsrens inneholder ofte basiske stoffer og kan gi alvorlig etseskade, se alkalier.​

Salmiakk og ammoniakk

Ammoniakk finnes blant annet i rengjøringsmidler, som salmiakk. Produkter som inneholder ammoniakk kan være etsende. Ammoniakk er etsende i konsentrasjoner fra ca 3-5 %.

​Symptomer

Symptomene varierer avhengig av konsentrasjon, mengde og kontakttid. Det kan være fare for alvorlige etseskader ved hudkontakt, øyekontakt eller ved svelging.

​Førstehjelp

Start med å skylle berørte områder øyeblikkelig. Rask og langvarig skylling kan redusere faren for etseskader.

​​Svelging

 • Drikk 1-2 dl med væske for å skylle munn og svelg.
 • Skyll, om mulig, munnen grundig med vann.
 • Ikke fremkall brekninger, og prøv å unngå å kaste opp.
 • Medisinsk kull skal ikke gis.
 • Kontakt deretter Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.
 • Ved svelging av alkalier i etsende konsentrasjon, bør videre oppfølging skje på sykehus snarest.

​​Hudkontakt

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende.
 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt.
 • I de tilfellene der store hudområder er tilsølt med etsende kjemikalier, bør vedkommende sitte i badekar med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen.
 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging.​

Øye

 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.
 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk).
 • Fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle som har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

Innånding

 • Frisk luft og hvile.
 • Unngå fysiske anstrengelser.

Ved irritasjon og hoste, kontakt Giftinformasjonen for råd. Ring 113 ved alvorlig/livstruende symptomer.

Toalettrens

​Produktene kan inneholde forskjellige typer stoffer. Mange av produktene inneholder syrer og er kraftig irriterende (i verste fall etsende) på slimhinner, øyne og hud.

Symptomer som kan oppstå avhenger av innholdsstoffene i produktet. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for opplysninger om det enkelte produkt.

Behandling​

Ved svelging:

 • Gi litt drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre behandling

Søl i øyne:

 • Skyll øyne godt med rennende lunkent vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Søl på hud:

 • Skyll godt.

Tøymykner

Symptomer

Tøymyknere/skyllemidler er lite farlig å smake på, men kan gi kvalme og oppkast hvis det drikkes i litt større mengder. Ved store inntak kan også andre symptomer oppstå. Søl i øynene kan gi irritasjonssymptomer.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke
 • Kontakt Giftinformasjonen dersom det er drukket større mengder

Ved søl i øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann, til produktet er skylt bort fra øyet
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag

For mer utfyllende informasjon, se også tensider.

Vaskemidler til oppvaskmaskin

Oppvaskmidler finnes både som tabletter, pulver og i flytende form og inneholder blant annet alkaliske stoffer som kan være etsende.

​Symptomer

Å smake på maskinoppvaskmidler til privat husholdning gir vanligvis milde og forbigående symptomer, som

 • Lett irritasjon i munn og svelg
 • Kvalme
 • Brekninger
 • Magesmerter
 • Diaré

Hvis det er spist større mengder, eller hvis det er smakt på oppvaskmidler til storhusholdning eller industri, er det fare for etseskade.

Førstehjelp

Ved svelging​

 • Gi drikke
 • Ved en liten smak av husholdningsprodukter, se det an hjemme
 • Kontakt lege ved irritasjonssymptomer som svelgbesvær og sikling, eller ved vedvarende oppkast, diaré eller magesmerter

Ved inntak av større mengder eller produkter til industri/storhusholdning, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging eller kontakt lege.

Ved søl i øynene​​

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

​Ved søl på hud​​

 • Skyll og vask huden godt
 • Ved søl med etsende produkter kan det være behov for lang skylletid. Kontakt Giftinformasjonen for råd

Se også alkalier og tensider for mer informasjon.

Vaskepulver til klær

​Vaskepulver til klesvask gir ofte lette og forbigående irritasjonssymptomer fra mage- og tarm.

​Symptomer

Å smake på vaskepulver til klesvask gir stort sett lette og forbigående plager. Vanlige symptomer er

 • brekninger
 • oppkast
 • diaré

Blir pulveret liggende lenge på slimhinnene uten å fjernes kan det oppstå sårdannelse på slimhinnene i munn og svelg. Søl i øynene kan gi en irritasjonseffekt. Blir pulveret liggende på øyet uten skylling kan det bli sårdannelse her også.

Førstehjelp

Ved svelging

 • Gi litt drikke
 • Til lege ved symptomer på smerter
 • Kontakt Giftinformasjonen hvis det er spist større mengder

Ved søl i øyne:

 • Skyll straks med rennende lunkent vann til pulverrestene er borte. Husk også på at det kan sitte rester på innsiden av øyelokket
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling

WC-blokk

WC-blokker til å feste i toalettskålen finnes i både fast og flytende form. Som regel inneholder slike produkter hovedsakelig såpestoffer (tensider).

Symptomer​

En liten smak av disse produktene er vanligvis lite farlig, men det kan føre til symptomer som

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré

Førstehjelp ved inntak av WC-blokker

Ved svelging:

 • Gi litt drikke
 • Ved mer enn en bit eller et par slurker, kontakt Giftinformasjonen for vurdering

Ved sprut i øyet:

 • Skyll straks noen minutter med lunkent rennende vann og myk stråle
 • Kontakt lege hvis symptomer vedvarer etter skylling

Ved hudkontakt:

 • Skyll av med vann