Fertilitet ved revmatiske sykdommer

Både kvinner og menn med revmatisk sykdom har ofte spørsmål om deres diagnose eller medisinbruk kan påvirke evnen til å bli gravid/gjøre partner gravid.

Fertilitet, altså evnen til å bli gravid, påvirkes av svært mange faktorer. Noen studier har funnet at kvinner med revmatiske artrittsykdommer bruker litt lengre tid på å bli gravid sammenlignet med friske kvinner på samme alder. Årsaken til dette er sammensatt og ikke fullt ut kjent enda. Fysiske, psykiske, hormonelle, immunologiske og medikamentelle faktorer kan alle ha en innvirkning. Høy sykdomsaktivitet er sannsynligvis en av faktorene som kan spille inn.  Den vanligste årsaken til fertilitetsproblemer hos kvinner med revmatisk sykdom er imidlertid den samme som for friske kvinner, nemlig høy alder.

Medikamenter og fertilitet

Det er få medikamenter brukt ved revmatisk sykdom som påvirker fertiliteten. Det er ikke holdepunkter for at tidligere bruk av metotreksat påvirker fertiliteten hos kvinner. Kvinner skal seponere metotreksat tre måneder før planlagt svangerskap, men dette er på grunn av økt risiko for fosterskade/spontanabort ved bruk i svangerskap.

Vanlige betennelsesdempende medisiner (såkalt NSAIDS), kan imidlertid hos noen kvinner påvirke eggløsning, og dermed gjøre det vanskeligere å bli gravid. Det er ingen uttalt effekt, og de fleste kvinner som bruker slike legemidler vil ikke oppleve noen problemer med å bli gravide. Dersom man har problemer med å bli gravid bør man imidlertid være forsiktig med bruk av NSAIDS.

Cyklofosfamid (Sendoxan®) er et kraftig immundempende medikament som av og til brukes ved alvorlig revmatisk sykdom. Behandling med cyklofosfamid kan føre til nedsatt fertilitet. Risikoen for dette er avhengig av alder og hvor stor samlet dose kvinnen har fått. Spørsmål om fremtidig fruktbarhet bør alltid diskuteres ved oppstart med cyklofosfamid.

fruktbarhet bør alltid diskuteres ved oppstart med cyklofosfamid.

Et viktig råd er å ta opp ditt svangerskapsønske med din revmatologiske behandler på et tidlig tidspunkt. Dersom du opplever problemer med å bli gravid skal fastlege henvise til fertilitetsutredning. Vanligvis gjøres dette etter ett år med prøving, men hos kvinner med revmatisk sykdom kan det være aktuelt å henvise allerede etter 6 måneder, særlig dersom det er andre faktorer i tillegg som kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Snakk med din behandler om dette.

Fertilitet hos menn med revmatisk sykdom

Det er sparsomt med kunnskap på om fertiliteten hos menn kan påvirkes av inflammatorisk revmatisk sykdom, men enkelte studier tyder pådet. Det er imidlertid fortsatt mye usikkerhet omkring dette, og i hvor stor grad det i så fall påvirker. Årsakene her kan også være mange og sammensatte.

For menn kan også enkelte medikamenter brukt ved revmatiske sykdom potensielt påvirke sædcelleproduksjonen midlertidig, og dermed gjøre det vanskeligere å oppnå svangerskap hos sin partner. 

Du kan lese mer om  Medisinbruk hos menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Sist oppdatert onsdag 15. desember 2021