Trening for deg som har revmatisk sykdom og er gravid

Kvinner med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er gravide, bør være aktive og holde seg i god fysisk form. Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på din helse og er bra for barnet i magen.

graviditet og revmatisk sykdom, kvinne som trener

Trening under svangerskapet vil også være med på å redusere opplevelsen av smerte. Regelmessig fysisk aktivitet kan gjøre det lettere å tåle belastningen som svangerskap og fødsel innebærer for kroppen.

Å jobbe med avspenning og å lære seg å lytte til sin egen kropp har vist å ha noe effekt på fatigue. I fødselssituasjonen kan det å være kjent med egen kropp og føle kroppskontroll være positivt.

Samme treningsråd som for friske gravide

Når det gjelder råd om trening i svangerskap og etter fødsel gjelder samme anbefalinger for revmatikere som for friske gravide.

Dersom du opplever sykdomsaktivitet i svangerskapet som begrenser dine muligheter til å være fysisk aktiv på samme måte som du har vært tidligere, kan du få god hjelp og veiledning fra fysioterapeut eller annet kompetent personale.

Noen kvinner med revmatisk sykdom har også tilleggsdiagnoser eller svangerskapskomplikasjoner som gjør at fysisk aktivitet bør diskuteres med lege.

Gruppetrening tilpasset gravide

Gruppetrening tilpasset gravide arrangeres mange steder. For mange er det lettere å trene sammen med andre. Informasjon om hvilke tilbud som finnes i nærområdet vil være tilgjengelig hos pasientforeninger, på legekontor, ditt lokale treningssenter eller hos fysioterapitjenesten i kommunen.