Trening for deg som har revmatisk sykdom og er gravid

Kvinner med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er gravide, bør være aktive og holde seg i god fysisk form. Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på din helse og er bra for barnet i magen.

Samme treningsråd som for friske gravide

Gravide med revmatisme bør følge de samme rådene for trening som andre gravide.

Dersom du opplever sykdomsaktivitet i svangerskapet som gjør at du ikke klarer å være fysisk aktiv på samme måte som du har vært tidligere, kan du få god hjelp og veiledning fra for eksempel fysioterapeut.

Noen kvinner med revmatisk sykdom har også tilleggsdiagnoser eller svangerskapskomplikasjoner som gjør at fysisk aktivitet bør diskuteres med lege.

Hvilken effekt har trening?

Fysisk aktivitet under svangerskapet har positiv innvirkning på din helse og er bra for barnet i magen.

Trening under svangerskapet vil være med på å redusere opplevelsen av smerte.

Regelmessig fysisk aktivitet kan også gjøre det lettere å tåle belastningen som svangerskap og fødsel innebærer for kroppen.

Å jobbe med avspenning og å lære seg å lytte til sin egen kropp har vist å ha noe effekt på fatigue. I fødselssituasjonen kan det å være kjent med egen kropp og føle kroppskontroll være positivt.

Gruppetrening tilpasset gravide

Gruppetrening tilpasset gravide arrangeres mange steder. For mange er det lettere å trene sammen med andre. Informasjon om hvilke tilbud som finnes i nærområdet vil være tilgjengelig hos pasientforeninger, på legekontor, ditt lokale treningssenter eller hos fysioterapitjenesten i kommunen.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster. 

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Andreoli L, Bertsias GK, Agmon-Levin N, Brown S, Cervera R, Costedoat-Chalumeau N, et al. EULAR recommendations for women's health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome. Ann Rheum Dis. 2017;76(3):476-85.  

Broms G, Haerskjold A, Granath F, Kieler H, Pedersen L, Berglind IA. Effect of Maternal Psoriasis on Pregnancy and Birth Outcomes: A Population-based Cohort Study from Denmark and Sweden. Acta Derm Venereol. 2018;98(8):728-34.  

Chen JS, Ford JB, Roberts CL, Simpson JM, March LM. Pregnancy outcomes in women with juvenile idiopathic arthritis: a population-based study. Rheumatology (Oxford). 2013;52(6):1119-25.  

de Jong PH, Dolhain RJ. Fertility, Pregnancy, and Lactation in Rheumatoid Arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2017;43(2):227-37.  

de Man YA, Bakker-Jonges LE, Goorbergh CM, Tillemans SP, Hooijkaas H, Hazes JM, et al. Women with rheumatoid arthritis negative for anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor are more likely to improve during pregnancy, whereas in autoantibody-positive women autoantibody levels are not influenced by pregnancy. Ann Rheum Dis. 2010;69(2):420-3.  

Flint J, Panchal S, Hurrell A, van de Venne M, Gayed M, Schreiber K, et al. BSR and BHPR guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding-Part II: analgesics and other drugs used in rheumatology practice. Rheumatology (Oxford). 2016;55(9):1698-702.  

Flint J, Panchal S, Hurrell A, van de Venne M, Gayed M, Schreiber K, et al. BSR and BHPR guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding-Part I: standard and biologic disease modifying anti-rheumatic drugs and corticosteroids. Rheumatology (Oxford). 2016;55(9):1693-7.  

Gotestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A, Fischer-Betz R, Elefant E, Chambers C, et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Ann Rheum Dis. 2016;75(5):795-810.  

Gotestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen KA, Palm O, et al. Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017;69(8):1201-8.  

Ursin K, Lydersen S, Skomsvoll JF, Wallenius M. Disease activity of psoriatic arthritis during and after pregnancy: A prospective multicenter study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018.  

Ursin K, Lydersen S, Skomsvoll JF, Wallenius M. Disease activity during and after pregnancy in women with axial spondyloarthritis: a prospective multicentre study. Rheumatology (Oxford). 2018;57(6):1064-71.  

Ursin K, Lydersen S, Skomsvoll JF, Wallenius M. Disease Activity of Juvenile Idiopathic Arthritis during and after Pregnancy: A Prospective Multicenter Study. J Rheumatol. 2018;45(2):257-65.  

Zbinden A, van den Brandt S, Ostensen M, Villiger PM, Forger F. Risk for adverse pregnancy outcome in axial spondyloarthritis and rheumatoid arthritis: disease activity matters. Rheumatology (Oxford). 2018.  

Innholdet er levert av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Trening for deg som har revmatisk sykdom og er gravid. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 10. oktober 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer/fysisk-aktivitet-for-deg-som-har-revmatisk-sykdom-og-er-gravid/

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2023