Medisinbruk og fertilitet ved revmatisk sykdom når du planlegger svangerskap

Har du en revmatisk sykdom og ønsker å bli gravid, bør du planlegge graviditeten sammen med din behandlende lege. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Gå gjennom hvilke medisiner du bruker

Enkelte medisiner må du slutte å ta i god tid før du forsøker å bli gravid, mens andre medisiner er det viktig at du fortsetter med gjennom graviditeten. Det er derfor viktig å gå gjennom hvilke medisiner du bruker med lege før du blir gravid.

Medisinbruk i svangerskapet utgjør en spesiell utfordring fordi det må tas hensyn til fosteret i tillegg til deg. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet, mens noen legemidler kan også være direkte eller indirekte fosterskadelige.

Nettopp derfor er det viktig å planlegge svangerskapet og ha en gjennomgang av medisinbruk før man blir gravid. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig.

Medisiner og fertilitet

Det er få medisiner brukt ved revmatisk sykdom som påvirker fertiliteten.

Metotreksat

Om du har brukt metotreksat tidligere, vil ikke dette påvirke evnen din til å få barn. Du bør avlutte bruk av metotreksat tre måneder før du planlegger å bli gravid. Dette på grunn av at det er en økt risiko for fosterskade og spontanabort om du bruker metotreksat mens du er gravid.

Betennelsesdempende medisiner

Dersom du har problemer med å bli gravid bør du være forsiktig med bruk av vanlige betennelsesdempende medisiner (såkalte NSAIDS). Disse medisinene kan påvirke eggløsningen hos noen kvinner. Det kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Det er ikke en stor effekt, og de fleste kvinner som bruker slike legemidler vil ikke oppleve noen problemer med å bli gravide.

Syklofosfamid

Syklofosfamid (Sendoxan®) er et kraftig immundempende medikament som av og til brukes ved alvorlig revmatisk sykdom. Behandling med syklofosfamid kan føre til nedsatt evne til å bli gravid. Risikoen for dette er avhengig av hvor gammel du er, og hvor store doser du har fått.

Når du begynner å bruke syklofosfamid bør du alltid diskutere fremtidig graviditet med din lege. 

Påvirker den revmatiske sykdommen fertiliteten?

Fertilitet, altså evnen til å bli gravid, påvirkes av svært mange faktorer. Noen studier har funnet at kvinner med revmatiske artrittsykdommer bruker litt lengre tid på å bli gravid sammenlignet med friske kvinner på samme alder. Årsaken til dette er sammensatt og ikke fullt ut kjent.  Om du har en veldig aktiv sykdom, vil det sannsynligvis påvirke evnen til å bli gravid.

Det er mye som kan ha en innvirkning:

  • Fysiske faktorer
  • Psykiske faktorer
  • Hormonelle faktorer
  • Immunologiske faktorer
  • Medisinske faktorer 

Den vanligste årsaken til fertilitetsproblemer hos kvinner med revmatisk sykdom er imidlertid den samme som for friske kvinner, nemlig høy alder.

Om du ønsker å bli gravid, bør du snakke med din revmatologiske behandler på et tidlig tidspunkt. Dersom du opplever problemer med å bli gravid skal fastlegen din henvise til fertilitetsutredning. Vanligvis gjøres dette etter ett år med prøving, men hos kvinner med revmatisk sykdom kan det være aktuelt å henvise allerede etter 6 måneder, særlig dersom det er andre faktorer i tillegg som kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Snakk med din behandler om dette.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Norsk revmatikerforbund

22 54 76 00

Tirsdag kl. 10:00 - 15:00

Onsdag kl. 10:00 - 15:00

Torsdag kl. 10:00 - 15:00

Du kan ringe for å snakke med andre med revmatiske sykdommer, som kan gi deg råd og veiledning.

Podcast: Revmamas

En podkast for deg som har en revmatisk sykdom og planlegger svangerskap eller er gravid. 

Du finner den der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify eller Podkaster. 

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Innholdet er levert av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Medisinbruk og fertilitet ved revmatisk sykdom når du planlegger svangerskap. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 10. oktober 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer/medisinbruk-og-fertilitet-ved-revmatisk-sykdom-nar-du-planlegger-svangerskap/

Sist oppdatert tirsdag 10. oktober 2023