Refusjon av utgifter til tandemsykkel

Synshemma, rørslehemma og psykisk utviklingshemma som er over 26 år, kan få refundert utgifter til innkjøp av tandemsykkel frå Helfo.

Person med sykkel og to hjelmer

Du kan få dekt utgifter til innkjøp av tandemsykkel med inntil 12 945 kroner i 2023 (12 568 kroner i 2022).

Lege må stadfeste at du på grunn av funksjonshemminga ikkje er i stand til å sykle åleine, at du vil ha helsemessig utbytte av å sykle, og at forholda elles ligg til rette for bruk av tandemsykkel.

Du må òg ha inngått avtale med medsyklistar som er villige til å sykle jamleg saman med deg. Denne avtalen må vere skriftleg og innehalde namn og adresse til medsyklistane.

Du kan søkje om førehandsgodkjenning

Dersom du ønskjer å vere sikker på at du vil få dekt utgifter til tandemsykkel, kan du søkje om førehandsgodkjenning frå Helfo. Du må då sende nødvendig dokumentasjon til Helfo. Sjå informasjon under om korleis du søkjer.

Når søknaden er handsama, får du eit vedtak i posten.

Send søknad til Helfo

Du kan søkje om å få dekt utgifter til tandemsykkel ved å bruke eit digitalt skjema.

Skal du søkje om førehandsgodkjenning, må du ha legeerklæring og erklæring frå medsyklistane som du legg ved søknaden.

Har du fått førehandsgodkjenning, må du leggje ved spesifisert kvittering som inneheld produktnamn, pris, kjøpsdato og namn på forhandlar.

Har du ikkje søkt om førehandsgodkjenning, må du i tillegg til spesifisert kvittering leggje ved legeerklæring og erklæring frå medsyklistane.

 

 

Du må sende søknaden til Helfo seinast innan 30. juni året etter at du kjøpte tandemsykkelen. 

Papirskjema

Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet, kan du i staden sende inn

saman med nødvendig dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan vere lurt å ta ein kopi av originalkvitteringa før du sender ho inn.

Skal du søkje om førehandsgodkjenning, sender du erklæringane til Helfo. Det finst ikkje noko eige skjema du kan bruke til dette.

Sakshandsamingstid

Sakshandsamingstida hos Helfo er inntil åtte veker.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontaktar du Helfo på vegne av nokon andre, må du ha fullmakt.

Innhaldet er levert av Helfo

Sist oppdatert søndag 1. januar 2023