Kommunale helsetjenester på helsenorge.no

Du kan enkelt og trygt kontakte helsetjenestene i din kommune på helsenorge.no. Du kan sende og motta meldinger, se og avbestille avtaler, og for noen tjenester vil du også kunne bestille time.

Ungdom får vaksine hos helsesøster

Det er bare Oslo kommune som tilbyr disse tjenestene nå. Bergen, Stavanger og Haugesund vil starte opp i løpet av vinteren 2021.

Lær mer om kommunale helsetjenester på helsenorge.no.

Se helsekontaktene i din kommune

På helsenorge.no vil du se alle kontaktpunkter i helsetjenesten i din kommune som støtter digitale tjenester. Etter hvert som kommunene kobler helsestasjon og skolehelsetjenesten opp mot Helsenorge vil det automatisk opprettes en helsekontakt for alle barn og unge mellom 0 og 30 år.

  • Helsestasjonstjenesten i kommunen: Barn 0-6 år
  • Skolehelsetjenesten i kommunen: Barn 6-12 år
  • Skolehelsetjenesten i kommunen: Barn 12-16 år
  • Skolehelsetjenesten i kommunen: Unge 16-23 år
  • Helsestasjon for ungdom: Unge i alderen 16-30 år

Helsekontakt for helsestasjon er gyldig til 1. august det året barnet fyller 6, 12 og 16 år.

Fra helsekontakten kan du sende melding til helsestasjons- og skolehelsetjenesten på vegne av ditt barn frem til barnet er fylt 12 år. Du kan også se alle timeavtaler og be om avbestilling av time. Når barnet har fylt 12 år vil du ikke lenger ha tilgang til å sende meldinger på vegne av barnet, men du kan fremdeles se alle avtaler med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

For unge over 16 år har ikke foreldre lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet. De som har BankID eller tilsvarende kan selv logge inn på helsenorge.no og sende melding til skolehelsetjenesten eller til helsestasjon for ungdom, og de kan se alle avtaler de har med helsestasjonstjenesten.

Se avtaler hos helsestasjons- og skolehelsetjenesten

På helsenorge.no kan du se avtaler barnet ditt har med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen, og du har mulighet til å varsle tjenesten om du ikke kan stille til oppgitt tidspunkt, via avbestill time. Når barnet får en time, vil du motta et varsel om det. Logg inn på helsenorge.no og gå til Timeavtaler for å se avtalene ditt barn har hos tjenesten. Unge over 16 år vil selv kunne se avtaler de har med tjenesten.

Skrive melding til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

På helsenorge.no kan du sende meldinger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten via Helsekontakter eller Innboks. Du kan sende meldinger av administrativ art som går til kontoret, eller du kan sende meldinger med spørsmål av helsefaglig karakter til helsesykepleier. Når du får svar vil du få et varsel om det slik du har valgt å motta varsler i din profil. Les mer om varsler på helsenorge.no.

Logg inn på helsenorge.no og gå til Helsekontakter eller Innboks for å sende melding til tjenesten. Svar vil du motta i din Innboks.

Bruke Helsenorge-tjenestene på vegne av barn

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

For å bruke helsenorge.no på vegne av andre logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

Hvis du har foreldreansvar vil du få samme varsler for barna som du har valgt å få for deg selv.

Det er begrensninger i innsynsretten for barn mellom 12 og 16 år. Når barnet fyller 12 år vil innsynsretten for foreldre derfor automatisk reduseres.
For å se hvilke tjenester du har tilgang til på vegne av barn kan du lese mer her

Hjelp og brukerstøtte

Har du spørsmål om bruk av den digitale løsningen, ring Veiledning for helsenorge.no på 23 32 70 00.

Har du spørsmål om helsestasjonstjenesten, ta kontakt med din kommune.