Nedsatt hørsel - råd til pårørende

Å ha nedsatt hørsel eller å være døv, påvirker ikke bare hverdagen til den det gjelder. Familie og nærpersoner blir også berørt.

Når du skal prate med en som har nedsatt hørsel

Kjenner du noen du tror har nedsatt hørsel?

Hvis du tror en person har nedsatt hørsel, er det noen kjennetegn du kan se etter. Personer kan ha nedsatt hørsel hvis de:

  • Har høyt volum på TV og radio 
  • Ikke svarer på telefonen 
  • Ikke hører dørklokka 
  • Svarer feil 
  • Spør om igjen 
  • Blir lettere irritert 
  • Faller ut i samtaler med flere 
  • Overtar eller styrer samtalen (for å ha kontroll på hva det snakkes om) 
  • Kan se ut til å ha en demenssykdom (kontakt fastlege for utredning)

Lokal informasjon og aktiviteter for pårørende

Ønsker du å vite om det er kurs eller annen informasjon tilgjengelig for døve personer, personer med nedsatt hørsel eller for pårørende, kan du se på noen av disse nettstedene. Her kan du se hva som skjer i nærheten av deg, enten du for eksempel ønsker å lære tegnspråk eller finne ut om det er aktiviteter du vil delta på:

Pårørendesentret

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023