Om kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å se opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Den som har fått fullmakt vil da kun kunne se opplysninger i kjernejournal, men ikke endre dem eller registrere nye.

For å endre eller legge inn nye opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for.

Foreldre med foreldreansvar har rett til innsyn i sitt barns kjernejournal og kan få dette på helsenorge.no for barn som er inntil 12 år, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Deler av denne tjenesten er tilgengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil det ikke vises der heller.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Skjema for endring i kjernejournal

Fant du det du lette etter?