Om kjernejournal

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.