Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe Veiledningstjenesten for Helsenorge og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten.

Har du ikke mulighet til å logge deg inn på Helsenorge med elektronisk ID? Eller kan du ikke bruke smarttelefon, PC eller nettbrett? Da kan du bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe Veiledningstjenesten for Helsenorge og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. 

I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via brev i post

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Dette er aktuelt for blant annet:

 • Personer som er bosatt i Norge, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som er bosatt i utlandet, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som ikke selv kan ringe Helfo og etterspørre sertifikatet.

Hva må brevet inneholde?

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)
 • signaturen til den som ønsker sertifikatet

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger:

Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål)

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av legitimasjon til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil du få tilsendt dette per post. Det er ikke mulig å få koronasertifikatet tilsendt til digital postkasse. Hvis det er mangler ved henvendelsen, vil Helfo ikke kunne sende ut koronasertifikatet.

Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1-2 uker.

Bestilling via telefon

Du kan bestille koronasertifikatet via telefon. Dette kan også gjøres av en verge, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.

 • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 • Ring Veiledning Helsenorge (svarer på norsk og engelsk).
  1. Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
  2. Fra Norge: 23 32 70 00
  3. Fra utlandet: +47 23 32 70 00

Saksbehandler vil be deg om fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse.

Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Postgangen vil da avgjøre hvor raskt du kan motta koronasertifikatet. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Personer som har verge. Vergen kan bestille på vegne av vedkommende, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.

Bosatt i utlandet?

Hvis du er bosatt i utlandet og har norsk fødselsnummer eller d-nummer, men ikke bankID eller annen autoriseringsløsning som gir deg tilgang til Helsenorge, kan du bruke løsningen for ikke-digitale brukere. Det forutsetter at din adresse i utlandet er registrert i folkeregisteret.

Har du ikke tilgang til Helsenorge?

Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge, kan du også gi andre fullmakt (PDF) til å skrive ut koronasertifikatet ditt. Saksbehandlingstid for fullmakter er minimum 30 dager. Merk at en slik fullmakt gir innsyn til flere helseopplysninger som er tilgjengelig i andre digitale helsetjenester på Helsenorge.

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet , Norsk helsenett

Sist oppdatert fredag 26. august 2022