Koronasertifikat til personer uten fødselsnummer eller d-nummer

Det er utviklet en løsning for å utstede koronasertifikat basert på negativ test og vaksinasjon for personer uten norsk fødsels- eller d-nummer.

Koronasertifikatet blir lagt ned 30. juni 2023

Koronasertifikatet legges ned og fjernes fra Helsenorge 30. juni 2023. Etter denne datoen er det ikke mulig å få tilgang til koronasertifikatet.

For utskrift av vaksiner, logg inn på Helsenorge og oversikten over dine vaksiner.

Test

Løsning for koronasertifikat basert på test for personer uten fødselsnummer eller d-nummer:

 • Testtilbydere tilbys en web-applikasjon som muliggjør utskrift av koronasertifikat til personer med felles hjelpenummer.
 • Løsningen vil i første omgang lanseres hos Dr. Dropin på Gardermoen, men vil etter hvert være tilgjengelig for private testtilbydere som utfører hurtigtest til koronasertifikat.
 • Det er forventet at løsningen kommer til flere lokasjoner etter hvert som flere testtilbydere melder seg på.
 • Når flere testtilbydere tilbyr løsningen vil dette opplyses om på nettsider hos Helsedirektoratet.
 • Innbygger kan fra 14. oktober ta kontakt med testtilbyderne for å få gjennomført en hurtigtest og samtidig få utskrift av koronasertifikat. Det er viktig å ta med pass.

Vaksinasjon

Løsning for koronasertifikat basert på vaksinasjon for personer uten fødselsnummer eller d-nummer, gjør det mulig å etterregistrere koronavaksiner du har fått i Norge. Etter at vaksinen du har mottatt er registrert i våre systemer, vil Helfo kunne bistå deg med utskrift av koronasertifikat.

Merk at denne løsningen foreløpig ikke kan utstede koronasertifikat for personer som har gjennomgått koronasykdom i kombinasjon med én vaksinedose gitt i Norge. For mer informasjon, se FHi.no.

Hva må brevet inneholde?

Bruk skjemaet under hvis du ønsker å bestille koronasertifikat, men mangler d-nummer eller norsk fødselsnummer.

Husk å legge ved 

 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort)
 • signatur fra den som ønsker sertifikat
 • Kopi av vaksinasjonsbevis
  • Vaksinasjonsbeviset må være stemplet og signert av vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen og må inneholde ditt navn, din fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og batchnummer.
  • Hvis du ikke har vaksinasjonsbeviset tilgjengelig, må du ta kontakt med vaksinesenteret/kommunen der du mottok vaksinen for en ny utskrift.

Bestill koronasertifikat for personer uten norsk fødsels- eller d-nummer (PDF, bokmål).

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av gyldig legitimasjon og vaksinasjonsbevis til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis det er mangler ved henvendelsen, vil vi ikke kunne etter-registrere dine vaksiner. Vi understreker at løsningen bare kan brukes av personer som har mottatt koronavaksiner i Norge og som ikke har fødselsnummer eller d-nummer.

Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid før du har behov for sertifikatet, behandlingstiden kan ta opptil 2 uker fra vi mottar din hevendelse. Dette er knyttet til regler om personvern og krav til kontroll av dokumentasjon.

Behov for ytterligere utskrifter av ditt koronasertifikat

Du må selv være oppmerksom på at gyldigheten er 90 dager fra utskriftsdatoen. Hvis du trenger en ny utskrift, trenger du kun legge ved gyldig legitimasjon sammen med et brev som stadfester at du ønsker en ny utskrift.

Når du mottar ditt første koronasertifikat, vil du også motta et felles hjelpenummer (ID-nummer). Ved behov for nye utskrifter ber vi om at du opplyser om dette ID-nummeret.

Innholdet er levert av Norsk helsenett , Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert onsdag 27. april 2022