Arbeid, arbeidsreiser og hjemmekontor

Byggeplass med arbeidere

Illustrasjon: HalfPoint s. r. o. / Mostphotos

Smittevern på arbeidsplasser

Arbeidsgiver bør sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smittevernstiltak. De tre viktigste tiltakene er:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold avstand til andre
  • Ha god håndhygiene

Hold deg hjemme når du er syk

De som har symptomer på korona, skal holde seg hjemme og bli testet av den lokale helsetjenesten. Ved negativ test, kan du komme tilbake til jobb når du er i god almenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon. Se flytskjema hos FHI om når du kan dra tilbake til jobb.

Hold avstand til andre

Arbeidsplassen bør legge til rette for at det holdes minst én meters avstand mellom ansatte, til enhver tid. Virksomheten må vurdere hvor mange som kan være tilstede avhengig av arealet som er tilgjengelig. For å redusere kontakt mellom personer, bør det legges til rette for fleksibel arbeidstid og tilstrebe at de samme personene er til stede i lag eller går samme skift.

Ha god håndhygiene og vaskerutiner

Ansatte bør ha tilstrekkelig muligheter til å ha god håndhygiene. Håndsprit virker mot koronavirus, og kan være et alternativ dersom vask og såpe ikke er tilgjengelig.

Toaletter, vasker, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Les mer om smitteforebyggende tiltak i veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser (helsedirektoratet.no).

Hjemmekontor

Arbeidsgiver bør sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Dette kan føre til mindre kontakt mellom personer på arbeidsplassen og på reisen til og fra jobb, ved bruk av kollektivtrafikk. 

Tips til hvordan opprettholde den fysiske og psykiske helsen på hjemmekontor

For noen kan hjemmekontor av være vanskelig på grunn av psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende.

  • Sørg for en struktur på arbeidsdagen tilnærmet lik en vanlig hverdag
  • Unn deg dagslys, frisk luft og lett mosjon før eller etter arbeid – eller i lunsjpausen om det er praktisk mulig
  • Legg inn faste avtaler for sosiale «kaffepauser» hver dag – kan man ha møter på video kan man også ha mindre formelt og sosialt samvær

Se Helsedirektoratets nettsider for vurderingsliste om bruk av hjemmekontor.

Arbeidsreiser

Det er nå svært begrenset hvem som får reise inn til Norge. Arbeidsgivere kan søke om å få utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter til Norge. Da må arbeidsgiveren sende inn en søknad på sjøfartsdirektoratet.no.

For at den arbeidsreisende skal ha unntak fra karantenehotell, må arbeidsgiver sørge for et egnet oppholdssted som er godkjent av arbeidstilsynet, før arbeidstakeren kommer til Norge. Du finner informasjon om søknadsprosessen på arbeidstilsynet.no.

Når du skal reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller reglene, kan du bli nektet innreise. Brudd på karanteneplikten kan straffes.

Les mer om unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden i artikkelen om reiser til og fra utlandet.

Mer informasjon om karantene, innreise og forskrift

Reiser inn til Norge – info på flere språk