Arbeid, arbeidsreiser og hjemmekontor

Byggeplass med arbeidere

Illustrasjon: HalfPoint s. r. o. / Mostphotos

Smittevern på arbeidsplasser

Det er mulighet å være mer tilstede på arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør gjøre vurderinger på om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smittesituasjonen. Det bør også legges til rette for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Det er fortsatt viktig med smittevernstiltak. De tre viktigste tiltakene er:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold avstand til andre
  • Ha god håndhygiene

Hold deg hjemme når du er syk

De som har symptomer på korona, skal holde seg hjemme og bli testet av den lokale helsetjenesten. Ved negativ test, kan du komme tilbake til jobb når du er i god almenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon. Se flytskjema hos FHI om når du kan dra tilbake til jobb.

Hold avstand til andre

Arbeidsplassen bør legge til rette for at det holdes minst én meters avstand mellom ansatte, til enhver tid. Det bør legges til rette for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Ha god håndhygiene og vaskerutiner

Ansatte bør ha tilstrekkelig muligheter til å ha god håndhygiene. Håndsprit virker mot koronavirus, og kan være et alternativ dersom vask og såpe ikke er tilgjengelig.

Toaletter, vasker, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Les mer om smitteforebyggende tiltak i veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser (helsedirektoratet.no).

Hjemmekontor

Arbeidsgiver bør tilrettelegge for delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver bør gjøre vurderinger på om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smittesituasjonen.

Tips til hvordan opprettholde den fysiske og psykiske helsen på hjemmekontor

For noen kan hjemmekontor av være vanskelig på grunn av psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende.

  • Sørg for en struktur på arbeidsdagen tilnærmet lik en vanlig hverdag
  • Unn deg dagslys, frisk luft og lett mosjon før eller etter arbeid – eller i lunsjpausen om det er praktisk mulig
  • Legg inn faste avtaler for sosiale «kaffepauser» hver dag – kan man ha møter på video kan man også ha mindre formelt og sosialt samvær

Se Helsedirektoratets nettsider for vurderingsliste om bruk av hjemmekontor.

Arbeidsreiser

Det er nå svært begrenset hvem som får reise inn til Norge. Arbeidsgivere kan søke om å få utlendinger som gjør arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter til Norge. Da må arbeidsgiveren sende inn en søknad på sjøfartsdirektoratet.no.

Hvis du kan dokumentere at arbeidsgiveren har fått et oppholdssted for karantenen godkjent av Arbeidstilsynet, kan du som arbeidstaker unntas karantenehotell om landet du reiser fra har krav om opphold på karantenehotell. Du kan dokumentere dette ved for eksempel kopi av godkjenningen. Du finner informasjon om søknadsprosessen på arbeidstilsynet.no.

Når du skal reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller reglene, kan du bli nektet innreise. Brudd på karanteneplikten kan straffes.

Les mer om unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden i artikkelen om reiser til og fra utlandet.

Mer informasjon om karantene, innreise og forskrift

Reiser inn til Norge – info på flere språk