Barn og unge

Les mer om vaksine til barn og unge, testing og når de bør være hjemme eller i barnehagen/skolen.

Gutt hopper paradis

Barn og koronavirus

Koronaviruset er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og unge som blir smittet får oftest svært milde symptomer på korona.
20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

Les mer Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn - FHI

Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før en får symptomer. 

Les mer om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av korona, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av korona sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av korona hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Koronavaksine tilbys til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom. To vaksinedoser er anbefalt for de mellom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom og ungdom 16-17 år. Les mer om barn i risikogrupper på nettsidene til:

Spørsmål og svar om barn og koronavirus

Vaksinasjon av barn og unge

Vaksine til barn mellom 12 og 15 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at koronavaksinasjon skal tilbys til 12-15-åringer. Aldersgruppen vil i første omgang få én vaksinedose. Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Vaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.
Det er kommunen som adminsitrerer det praktiske rundt vaksinasjonen.

Les mer om vaksine til 12-15 åringer på nettsidene til FHI

Spørsmål og svar om koronavaksine til barn mellom 12 og 15 år (FHI)

Vaksine til unge mellom 16 og 17 år

Unge mellom 16 og 17 år får også tilbud om koronavaksine. De tilbys to vaksinedoser. De som er over 16 år trenger ikke samtykke fra foreldrene for å ta koronavaksine.

Les mer om vaksine og aldersgruppen 16-17 år nettsidene til FHI.

Les spørsmål og svar om koronavaksine for ungdom på nettstedet ung.no

Spørsmål og svar om vaksine og barn og unge

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, kan  koronavirusinfeksjon i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner.

Luftveisinfeksjoner smitter lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde seg hjemme idet barnet får de første tegn på forkjølelse eller sykdom. Barn med nyoppståtte symptomer, bør være hjemme. Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet komme tilbake til barnehage/ skole.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn gå i barnehage/ skole når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form og har vært feberfri i minst 24 timer, uavhengig om test er tatt. De kan komme tilbake selv om barnet fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller ved vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme eller ikke.

Testing av barn

Det er fortsatt anbefalt å ha lav terskel for testing dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med noen som har fått bekreftet covid-19. Hvis barnet er husstandsmedlem til en som er smittet, anbefales et testregime i 7 dager fra den smittede ble isolert. Les mer om testing og testregime for nærkontakter her.

Både selvtesting med antigen-hurtigtest hjemme eller testing på teststasjon kan benyttes. Ved positiv selvtest, anbefales det å ta en bekreftende prøve på teststasjon, og en må være i isolasjon.

Les mer om testing av barn i barneskolealder og yngre (FHI)

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne. Ungdom som har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme fra skolen og ta en selvtest (antigen-hurtigtest) eller kontakte teststasjon for covid-19-test. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer: Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? (FHI)

Smitteverntiltak i skoler og barnehager

I skoler og barnehager vil følgende generelle smittevernråd gjelde ved en normal hverdag med økt beredskap: 

  • Syke barn skal ikke være på skolen/ barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 
  • Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Kommunene bestemmer hvilke tiltak som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt.

Se på nettsiden til kommunen din for mer informasjon.

Råd om smittevern i skoler og barnehager - FHI

Særlig om smitteverntiltak i skoler, barnehager og spesialskoler - FHI

Barn og koronasertifikat

Foreldre eller foresatte til barn under 16 år kan få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Les mer om koronasertifikat her.

Er barna mellom 16 og 18 år, har foreldre som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt dem fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge. Les mer om hvordan unge som har fylt 16 år logger seg inn og bruker Helsenorge her.

Barn med delt bosted

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt. Barn har rett til samvær med begge foreldre, selv om de ikke bor sammen.

Se råd utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).

Barn som er smittet og i isolasjon

Barn med delt bosted har sin husstand to steder og kan som utgangspunkt bytte husstand i isolasjonsperioden. Barnets almenntilstand, omsorgsbehov og om andre i husstanden er i en risikogruppe, må vurderes spesielt nøye før barnet flyttes. Barn og unge som er i isolasjon må få den omsorgen de trenger. 

Kommunelegen kan kontaktes hvis det er behov for å avklare disse spørsmålene.

Les mer om barn og koronasykdom på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har koronasykdom. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har korona, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske. Det er viktig å ha gode smittevernrutiner i slike situasjoner. Se råd til hvordan forebygge smitte (helsenorge.no)

Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene sørge for avlastning fra barnevern eller andre instanser.