Barn og unge

Lurer du på hvor mange som kan være sammen på fritiden eller hvordan arrangere bursdag? Les mer om lek, fritid, bursdag og samvær med besteforeldre.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset enn eldre. Hvis de blir syke, har de som oftest en mild form av covid-19-sykdommen med milde og kortvarige symptomer. Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. Siden barn har mindre symptomer enn voksne, ser det ut til at de i liten grad smitter andre.

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av covid-19, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Her får du mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Arrangementer og barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Denne begrensningen gjelder ikke for barn i samme barnehage- og barneskolekohort. Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vær oppmerksom på at din kommune kan ha egne lokale regler. Sjekk kommunens nettside.

Samvær på fritiden for ungdom

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Kjæresten din kan regnes som en del av husstanden.

Det oppfordres å møte venner utendørs og finn gjerne andre måter å være sosial på, ring noen eller ha digitale samlinger.

Samvær på fritiden for barn

Barn i samme kohort på barnehage eller barneskole kan besøke hverandre, og de har unntak fra anbefalingen om fem gjester. Det er fortsatt av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer vi har tett kontakt med.

Fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes, men treninger kan gjennomføres.

Dette kan ha lokale regler om dette så sjekk din kommunes nettside. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

  • Det er bedre å leke ute enn inne.
  • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
  • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
  • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
  • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.
  • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Samvær med besteforeldre

Kan besteforeldre være sammen med barnebarn?

Besteforeldre kan ha besøk av barn og barnebarn. Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand til de som ikke er i din husstand.

Det er to unntak til anbefalingen om besøk:

  • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
  • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.