Råd til arrangementer, halloween og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger råd og restriksjoner.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Lokale tiltak

I områder hvor det er høyt smittepress, kan det være andre eller flere regler for gjennomføring av arrangement.

Skal du ha et arrangement, se kommunen du oppholder deg i sin nettside for å se om det er andre tiltak enn de nasjonale reglene.

Det kan også være lokale regler for serveringsbransjen.

Hvis ikke din kommune har innført noen lokale tiltak, er det nasjonale tiltak og regler som gjelder, og de er beskrevet her på helsenorge.no

Smittevernrådene er viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sammenkomster:

 • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til dem som ikke er dine nærmeste*
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk håndsprit

*Hvem som er dine nærmeste bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være dem du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

Du kan ikke dra på sosiale samlinger eller arrangement dersom:

 • Du er syk.
 • Du er i karantene eller isolasjon.

Unngå klemmer og håndhilsing

Vi må hilse og gratulere uten klemmer og håndhilsing. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

Arrangement på offentlig sted

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet og kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, hvor det er fastmonterte seter, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Offentlig arrangement innendørs

På offentlig arrangement som blir arrangert på et offentlig sted innendørs er det ikke lov til å ha samlet flere enn 200 personer samtidig. Dette kan for eksempel være på kino, teater eller et seminar.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved private sammenkomster på offentlig sted, er det ikke lov å samle flere enn 50 personer. Eksempel på privat sammenkomst kan være dåp, bryllup og julebord med jobben.

Krav til gjennomføring av alle arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet med gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand.
 • De som tilhører samme husstand eller er hverandres nærmeste må ikke ha én meter avstand.*
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Det må oppnevnes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av av maks antall personer som er lov å samles.
 • Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

* Dersom de sitter i fastmonterte seter skal ved billettsalg og ankomst, få seter som har avstand. Etter de har ankommet og funnet setene sine, kan de som bor sammen, sette seg nærmere hverandre.

Hva menes med arrangement?

Med arrangement menes blant annet private selskaper som konfirmasjon, dåp, bryllup, bursdag og begravelser. I tillegg kommer konserter, idrettsarrangement (ikke treninger), seminarer, varemesser, religiøse samlinger og midlertidige markeder.

Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av forbudet om arrangement. Men det anbefales at det holdes minst én meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand og at alle har god håndhygiene.

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, regnes også som offentlige steder.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Hvem som er ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Regler for steder som har fastmonterte seter

Deltakere på arrangementer som har fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre, etter ankomst.

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted hos Helsedirektoratet.

Arrangement på privat sted

Det er ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene dine. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Eksempel på arrangement på privat sted kan være bursdagsfeiring i et privat hjem. Hagen eller hytta gjelder også som et privat sted.

 • Du bør ikke ha mer enn 5 personer samlet, ut over husstandsmedlemmene dine.
 • Det må være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for de som tilhører samme husstand.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
 • Ha oversikt over hvem som er på på stedet til enhver tid.
 • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Barnebursdager og Halloween

Barnebursdag

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn i samme kohort unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Barnebursdag på privat sted:

 • Dersom du har bursdagen hjemme og der er bare barn fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan dere ha flere enn fem gjester hjemme.
 • Barn som spiller på samme fotballag, men ikke er i samme kohort, kan ikke være med å feire bursdagen.
 • Kohort-unntaket gjelder ikke for ungdomsskole og videregående.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes på et leid lokale eller annet offentlig sted, kan du samle opp til 50 personer. Det kan være lokale regler med lavere tillatt antall gjester.
 • Følg elles reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.
 • Alle skal holde 1 meters avstand. Barnehage – og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere bør holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Halloween

Halloweenfeiringen blir, som mange andre feiringer, litt annerledes i år. Det er viktig å legge til rette for at feiringen kan gjennomføres på en smittevernvennlig måte.

En eventuell samling av barn for å feire halloween bør gjennomføres på lik måte som barnebursdag. For halloweenfeiring for voksne, inkludert ungdomsskole-og videregående skoleelever, gjelder reglene som på offentlig og privat sted.

Generelle smittevernråd for halloween:

 • Er du syk skal du holde deg hjemme.
 • Vask hendene ofte og grundig, og husk god hostehygiene.
 • Følg gjeldende regler og råd for gjennomføring av arrangementer og samlinger.
 • Finn gjerne alternative måter å feire halloween på i år, for å begrense antall kontakter.
 • Skattejakt, rebusløp og liknende er gode alternativer til knask eller knep-runden.
 • Kjøp og spis ferdiginnpakket godteri.
 • Ikke del halloween-sminke med andre enn de du bor med.

Knask eller knep-råd:

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

Avhengig av smittesituasjonen kan reglene og rådene endre seg før 31. oktober. Kommunen du oppholder deg i kan ha lokale råd og regler om arrangement og samlinger, følg derfor med på kommunens nettside.

Besøk, gjester og overnatting

Dersom du får besøk, gjelder de samme rådene som når du har et privat arrangement hjemme.

Hvem kan inviteres som gjester?

Så lenge du er frisk kan du få besøk av friske gjester. Du kan få besøk av besteforeldrene eller andre gjester over 65 år, men de som er i risikogruppen for covid-19 bør følge rådene om håndvask og avstand ekstra nøye.

Om det er mulig, er det best å treffes utendørs fordi det da er lettere å følge anbefalingen om å holde minst en meter avstand til hverandre.

Hensyn ved overnatting

Når noen overnatter hos deg bør alle være ekstra nøye med hygiene og huske å holde avstand. Overnatting gir større smitterisiko enn kortere dagsbesøk.

Ved overnatting deler gjester og verter ofte bad, tar på flere av de samme overflatene og det er vanskeligere å holde avstand. Overnattingsgjestene bør ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderomsartikler.

Mat- og alkoholservering

Tips for tilberedning og servering av mat

Så langt ser det ikke ut til at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Det er likevel, som alltid, viktig at de som lager maten har god håndhygiene med grundig og hyppig håndvask. Det er også viktig at de som lager maten er friske. Det samme gjelder gjestene, de må være friske og vaske hendene før måltidet. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Krav om avstand på serveringsteder

Serveringssteder skal sørge for at det er mint én meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer som er i samme husstand sette seg nærmere hverandre. Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb.

Krav om bordservering av alkohol

Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer og serveringssteder som har skjenkebevilling. Kravet er innført for å redusere smitterisiko, blant annet ved å unngå trengsel og kø ved baren og lignende.

Krav om registrering av kontaktopplysninger

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og om mulig plassering i lokalet. Serveringsstedet skal informere om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.