Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å følge råd og restriksjoner.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Lokale tiltak

I områder hvor det er høyt smittepress, kan det være andre eller flere regler for gjennomføring av arrangement og for serveringsbransjen.

Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for å se om kommunen har flere eller strengere tiltak enn de nasjonale rådene og reglene.

Arrangement på offentlig sted

Alle arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Definisjonen på arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter, fagforeninger
 • Dugnader
 • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

Private sammenkomster kommer også under definisjonen av arrangement. Dette omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Arrangementer som ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes til etter 12. april. Dersom man likevel finner det absolutt nødvendig å avholde arrangementet, må følgende regler følges:

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 10 personer innendørs. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 20 personer.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. Dette kan gjelde på for eksempel en dåp, bryllup eller begravelse. Det er også forskjellige regler når et seminar går over til å bli en firmafest med alkoholservering.

Offentlig arrangement innendørs

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.

På et innendørs arrangement på offentlig sted, der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, kan du ha maksimalt 20 deltakere tilstede.

Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. 

På innendørs idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år, som samler deltakere fra samme kommune, er det lov med maksimalt 50 personer.

Begravelse og bisettelse

I en innendørs begravelse og bisettelse kan du ha maksimalt 50 personer tilstede og de som er til stede må sitte på  faste, tilviste plasser under selve seremonien. 

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat sammenkomst på offentlig sted.

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, både med og uten faste, tilviste sitteplasser, er det lov å ha 50 deltakere.

Til enhver tid skal det være minst en meters avstand mellom deltakerne.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Det anbefales at alle planlagte arrangementer avlyses. Dersom man likevel finner det absolutt nødvendig å avholde arrangementet, må følgende regler følges:

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst to meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Arrangementer med skjenkebevilling eller arrangementer som holdes i lokaler som har skjenkebevilling har ikke lov til å servere alkohol (skjenkestopp). 
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har avstand. 

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Regler for steder som har faste, tilviste sitteplasser

Deltakere på arrangementer som har faste, tilviste sitteplasser skal kunne ha minst en meter mellom seg. 

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted for profesjonelle aktører hos Helsedirektoratet.

 

Sammenkomst på privat sted

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i egen hage. Man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Det oppfordres å møtes utendørs, dersom det er mulig. 

Hold kontakt med familie og venner. Finn gjerne andre måter å være sosial på enn å møtes fysisk.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. 
 • Hold to meters avstand til andre enn de i din egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort.
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. 
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. 
 • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Se her for mer informasjon og råd for sosial støtte og aktiviteter.

Barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn to gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. 

Barnebursdag på privat sted:

 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted innendørs, kan du samle opp til 10 personer. Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 20 personer. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester.
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.
 • Alle skal holde minst en meters avstand, men man bør holde minst to meters avstand. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Det er forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:

 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

 • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud er stengt.

Mat- og alkoholservering

Tips for tilberedning og servering av mat

Så langt ser det ikke ut til at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Det er likevel, som alltid, viktig at de som lager maten har god håndhygiene med grundig og hyppig håndvask. Det er også viktig at de som lager maten er friske. Det samme gjelder gjestene, de må være friske og vaske hendene før måltidet. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Skjenking av alkohol

Det er forbud mot skjenking av alkohol på steder som har skjenkebevilling, over hele landet.

Krav om avstand på serveringsteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Serveringssteder skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplassene. Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb.

Privat selskap på restaurant

Serveringssted kan ikke ha servering for et privat selskap med flere enn 10 personer. I enkelte kommuner har de innført lokale tiltak, se nettsiden til kommunen du bor i eller skal til.

Krav om registrering av kontaktopplysninger

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og om mulig plassering i lokalet. Serveringsstedet skal informere om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.