Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger råd og restriksjoner.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Lokale tiltak

I områder hvor det er høyt smittepress, kan det være andre eller flere regler for gjennomføring av arrangement og for serveringsbransjen.

Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for å se om kommunen har flere eller strengere tiltak enn de nasjonale rådene og reglene.

Smittevernrådene er viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sammenkomster:

 • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til dem som ikke er dine nærmeste
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk håndsprit

Du kan ikke dra på sosiale samlinger eller arrangement dersom du er syk eller i karantene eller isolasjon.

Unngå klemmer og håndhilsing

Vi må hilse og gratulere uten klemmer og håndhilsing. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

Arrangement på offentlig sted

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Dette gjelder både utendørs og innendørs. Du må følge begrensningene som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.

Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Definisjonen på arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger
 • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

Private sammenkomster kommer også under definisjonen av arrangement. Dette omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 10 personer. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 20 personer.

Barn i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen kan være sammen, med et nødvendig antall voksne til å følge med.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. Dette kan gjelde på for eksempel en dåp, bryllup eller begravelse. Det er også forskjellige regler når et seminar går over til å bli et firmafest med alkoholservering.

Offentlig arrangement innendørs

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.

På et innendørs arrangement på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, kan du ha maksimalt 100 deltakere tilstede.

På innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune er det lov med maksimalt 50 personer.

Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. 

Begravelse og bisettelse

I en innendørs begravelse og bisettelse gjelder de nasjonale reglene og du kan ha maksimalt 100 personer tilstede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. 

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat arrangement på offentlig sted og du kan ha 10 personer tilstede. 

Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, uten faste, tilviste sitteplasser, er det lov å ha 200 deltakere.

På offentlig sted utendørs med faste, tilviste sitteplasser, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand eller samme barneskole- og barnehagekohort må ikke ha én meter avstand.
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler med skjenkebevilling har skjenkestopp. 
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

Dersom de sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har avstand. Etter at de har ankommet og funnet plassene sine, kan de som bor sammen, sette seg nærmere hverandre.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Regler for steder som har faste, tilviste sitteplasser

Deltakere på arrangementer som har faste, tilviste sitteplasser skal kunne ha minst en ledig sitteplass mellom seg. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre, etter ankomst.

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Les mer om anbefalinger for arrangement på offentlig sted for profesjonelle aktører hos Helsedirektoratet.

Sammenkomst på privat sted

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de du allerede bor med.Dette gjelder både innendørs og utendørs i egen hage. Man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Det er to unntak til anbefalingen om besøk:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Det oppfordres å møtes utendørs, dersom det er mulig. 

Hold kontakt med familie og venner. Finn gjerne andre måter å være sosial på enn å møtes fysisk.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

 • Det bør være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
 • Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.
 • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Se her for mer informasjon og råd for sosial støtte og aktiviteter.

Barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Denne begrensningen gjelder ikke for barn i samme barnehage- og barneskolekohort. Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. 

Barnebursdag på privat sted:

 • Dersom du har bursdagen hjemme med barn bare fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan dere ha hele kohorten. Du kan da ikke ta med barn fra utenfor kohorten, selv om de f.eks. spiller på samme fotballag.
 • Et nødvendig antall foreldre og ledsagere enn de som arrangerer bursdagen er ikke en del av kohorten, og det bør derfor ikke være flere enn nødvendig tilstede.
 • Kohort-unntaket gjelder ikke for ungdomsskole og videregående.
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted, kan du samle opp til 10 personer. For barn i barnehage eller på barneskole kan du likevel ha hele kohorten de er i til vanlig i et leid lokale. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester.
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.
 • Alle skal holde én meters avstand. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Mat- og alkoholservering

Tips for tilberedning og servering av mat

Så langt ser det ikke ut til at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Det er likevel, som alltid, viktig at de som lager maten har god håndhygiene med grundig og hyppig håndvask. Det er også viktig at de som lager maten er friske. Det samme gjelder gjestene, de må være friske og vaske hendene før måltidet. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Skjenking av alkohol

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan servere alkohol til gjester som får servert mat. Det er ikke tilstrekkelig med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer. 

Skjenkestopp er kl. 22.00.

Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Krav om avstand på serveringsteder

Serveringssteder skal sørge for at det er minst én meter mellom sitteplassene. Etter ankomst kan personer som er i samme husstand sette seg nærmere hverandre. Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb.

Privat selskap på restaurant

Serveringssted kan ikke ha servering for et privat selskap med flere enn 10 personer. I enkelte kommuner har de innført lokale tiltak, se nettsiden til kommunen du bor i eller skal til.

Krav om registrering av kontaktopplysninger

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og om mulig plassering i lokalet. Serveringsstedet skal informere om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.