Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å både følge råd og restriksjoner. Kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere regler. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Regler og definisjoner for arrangement på offentlig sted

Krav til gjennomføring av arrangement på offentlig sted

 • Reglene om hvor mange som kan samles skal følges.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder. Se reglene for serveringssteder og råd om mat- og drikkeservering
 • Arrangementer hvor det brukes koronasertifikat har ikke lenger innslippsstopp ved midnatt.

Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand, men de som er i samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Definisjon på offentlig arrangement

Offentlig arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Dugnader, varemesser og midlertidige markeder

Dugnader i for eksempel borettslag eller idrettsforeninger anses ikke som arrangementer og kan gjennomføres, men sosiale aktiviteter knyttet til dugnader anses som arrangement.

Varemesser og midlertidige markeder kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, men de må registre kontaktopplysninger til de som kommer. Se anbefalingen for kjøpesenter her (helsedirektoratet.no).

Definisjon på privat arrangement

Private sammenkomster omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Hvem regnes ikke som deltakere?

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangementet
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktivitet i regi av en profesjonell aktør
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved arrangementer innen kultur, idrett og fritid der barn og unge under 20 år er utøvere regnes alle som er til stede som deltakere, inkludert utøvere og støtteapparat.

Arrangement med koronasertifikat

Arrangementer som bruker koronasertifikatet får ha flere deltakere enn arrangement som ikke bruker koronasertifikatet.

Når koronasertifikatet blir brukt er det bare lov å bruke 50% kapasitet av lokalet. Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement gjelder også når man bruker koronasertifikatet. Det er derfor viktig å ikke ha flere deltakere enn man har plass og kapasitet til.

Antall deltakere for innendørs arrangementer med koronasertifikatet: 

 • 1500 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 5000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer med koronasertifikatet:

 • 3000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 10 000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Om koronasertifikat

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer eller status som beskyttet vil gi grønt koronasertifikat. Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer, som konserter, teater, fotballkamper og festivaler, og kystcruise innenlands.

Les mer om koronasertifikatet her.

Testen skal vær antigen-hurtigtest og er gratis. Du må selv sørge for å ta testen i tid til ditt bruk. Du vil få tydelig informasjon fra arrangør eller tilbyder av test til arrangementet eller kystcruiset du skal på.

Dette må du gjøre før arrangementet for å få grønt koronasertifikat:

 • Logg deg inn på Helsenorge og sjekk om koronasertifikatet ditt er gyldig eller ikke i god tid før arrangementet.
 • For å komme inn på arrangementer må du vise en grønn kontrollside.
 • Følg med på informasjon fra arrangør om hvor du kan ta en test.
 • Du må ta testen i god tid før arrangementet begynner. Testen er gyldig i 24 timer fra den registreres på prøvesvarsiden på helsenorge.no.
 • Det tar inntil 1 time fra du tar testen til prøvesvaret blir synlig i koronasertifikatet ditt på helsenorge.no.
 • Negativt prøvesvar gir grønt koronasertifikat i 24 timer.
 • For å unngå kø bør du finne frem sertifikatet før du kommer til kontrollen.
 • Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du laste ned en kopi av sertifikatet på telefonen eller skrive det ut før du drar.
 • Kontrolløren skanner QR-koden på kontrollsiden for Norge.

Se ditt koronasertifikat her!

Logg deg inn og se ditt koronasertifikat her.

Arrangement uten koronasertifikat

Arrangementer må ikke bruke koronasertifikat, men da kan de ikke ha like mange deltakere til stede. Kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges og det er viktig å ikke ha flere deltakere enn det er plass til.

Antall deltakere for innendørs arrangementer uten koronasertifikatet: 

 • 400 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 1000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer uten koronasertifikatet:

 • 800 deltakere, delt i kohorter med inntil 200 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser.
 • 2000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Private sammenkomster på offentlig sted er forskriftsregulert, så kravet om avstand og de andre reglene for arrangement må følges og det er viktig å ikke ha flere deltakere enn det er plass til.

Private sammenkomster omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole (med forutsetning for at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør).
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 100 personer. Dette inkluderer også beskyttede personer, da det ikke er tilrettelagt for at privatpersoner kan kontrollere deltakernes koronasertifikat.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Sammenkomst på privat sted

Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. Alle bør holde én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du har god plass til.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Beskyttede personer regnes ikke med i tellingen av gjester. Se definisjon på beskyttet her. Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn og unge kan ha besøk av barnehage- eller barneskolekohorten. Se mer informasjon om barn og unge her.

Bor du i en kommune som har strengere lokale regler for hvor mange gjester du kan ha på besøk, skal disse reglene følges. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Du bør du begrense hvor mange ganger du har eller er på besøk hos andre, og du bør ikke ha for mange nærkontakter. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Det oppfordres til å ha treningene utendørs.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innen regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.

Barn og unge, samt voksne, kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Se mer om barn og unge her

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.

Mat- og alkoholservering

Tilberedning og servering av mat

Det er viktig at både de som lager maten og gjestene er friske og har god håndhygiene. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Krav til serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Se definisjon på forsvarlig drift her (helsedirektoratet.no). Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb. De skal sørge for at det er minst 1 meter mellom sitteplassene.

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00
 • Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg ved en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Serveringsstedet skal informere gjestene om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager på grunn av personvernhensyn.