Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å følge råd og restriksjoner. Kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere regler, se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Arrangement på offentlig sted

Alle arrangementer og private sammenkomster der personer fra forskjellige kommuner møtes bør utsettes eller avlyses.

Om de likevel må avholdes, må reglene for arrangementer følges. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 10 personer innendørs. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 20 personer.

Barn i samme kohort i barnehage eller på barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne tilstede.

Private sammenkomster omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Offentlig arrangement

Definisjonen på offentlig arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter, fagforeninger
 • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.

Regler for antall deltakere på arrangementer innendørs:

 • 10 deltakere på arrangement uten faste, tilviste sitteplasser.
 • 100 deltakere på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.
 • 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Sitteplassene må ha en meters avstand.

Regler for antall deltakere på arrangementer utendørs:

 • 200 deltakere på arrangement uten faste, tilviste sitteplasser.
 • 600 (3 x 200) deltakere på arrangement med faste, tilviste sitteplasser. Det skal være to meters avstand mellom kohortene.

Dugnader

Dugnader i for eksempel borettslag eller idrettsforeninger anses ikke som arrangementer og gjennomføres, men sosiale aktiviteter knyttet til dugnader utsettes.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Følgende regler gjelder for alle typer arrangementer og må følges:

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler eller arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder. Se reglene for serveringssteder og råd om mat- og drikkeservering

Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har avstand. 

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Mer informasjon om arrangement på offentlig sted

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Sammenkomst på privat sted

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem du allerede bor med.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan du ha flere enn fem, for eksempel hvis det er to foreldre og fire barn.

Beskyttede personer regnes ikke som gjester, men som en del av husstanden. Med beskyttede personer menes: 

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én vaksinedose (og det har gått 3 til 15 uker etter siste dose). De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Det betyr at du kan for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig. 

Barn og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner ut over egen kohort i barnehagen eller på skolen.

Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. En kan ikke være flere enn at en kan holde avstand.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Det oppfordres å møtes utendørs, dersom det er mulig. 

Bor du i en kommune som har strengere lokale regler for hvor mange gjester du kan ha på besøk, skal disse reglene følges. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

 • Du bør begrense fysiske kontakter mest mulig. 
 • Du bør ha maks fem gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. 
 • Hold én meter avstand til andre.
  • Husstandsmedlemmer, faste nærkontakter for aleneboende og de som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort trenger ikke holde avstand.
 • Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppe, som de ikke bor med. 

For å ikke ha veldig mange nærkontakter, bør du begrense hvor mange ganger du har eller er på besøk hos andre. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

17. mai-feiring

Alle arrangementer og sosiale sammenkomster i forbindelse med feiring av 17.mai må gjennomføres med gjeldende råd og regler. 

Bor du i en kommune som har strengere lokale regler, skal disse reglene følges. Se nettsiden til kommunen din for å se lokale regler.

Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement.

Barnebursdager

Barnebursdager

Alle barnebursdager må gjennomføres med gjeldende råd og regler.  

Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag på privat sted:

 • Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester i hjemmet, hytta eller hage. Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem. 
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for sammenkomster på privat sted.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted innendørs, kan du samle opp til 10 personer. Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 20 personer. Barn fra samme kohort i barnehagen eller på barneskolen kan møtes med nødvendig antall voksne tilstede, selv om de blir fler enn antallet over. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester. 
 • Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt én meters kravet, men alle andre på arrangementet må holde avstand til andre.
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

Voksne kan drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt innendørs og utendørs.

For hva som gjelder for barn og unge, se artikkelen om barn og unge her.

Mat- og alkoholservering

Tips for tilberedning og servering av mat

Så langt ser det ikke ut til at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Det er likevel, som alltid, viktig at både de som lager maten og gjestene har god håndhygiene og er friske. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Skjenking av alkohol

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan servere alkohol til gjester som får servert mat. Det er ikke tilstrekkelig med servering av nøtter, sjokolade eller andre kioskvarer. 

Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering, og må avsluttes kl 22:00. Gjestene har da 30 min til å drikke opp.

Krav om avstand på serveringsteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Serveringssteder skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplassene. Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb.

Privat selskap på restaurant

Serveringssted kan ikke ha servering for et privat selskap med flere enn 10 personer. I enkelte kommuner har de innført lokale tiltak, se nettsiden til kommunen du bor i eller skal til.

Krav om registrering av kontaktopplysninger

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt og om mulig plassering i lokalet. Serveringsstedet skal informere om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager.