Senfølger og rehabilitering etter covid-19

Har du eller noen du kjenner hatt covid-19? Covid-19 er en ny sykdom og det er en del faktorer vi ikke vet nok om ennå, men for de fleste vil symptomene gå over av seg selv etter gjennomgått sykdom.

Hvilke plager en person utvikler etter å ha gjennomgått covid-19, alvorlighetsgraden og varigheten, kan variere fra person til person. Det er også avgjørende om du har hatt et alvorlig forløp og vært innlagt på sykehus eller hatt mildere forløp.  

Ved mer omfattende plager kan du ha rett til rehabilitering.

Vanlige symptomer etter gjennomgått covid-19

De vanligste helseplagene etter covid-19 er slapphet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, problemer med å sove, hodepine, tungpustethet, angst og depresjon, i tillegg til brystsmerter, leddsmerter og svimmelhet. Redusert muskelstyrke og generelt redusert fysisk funksjon er også vanlig.

Ta kontakt med fastlegen eller annet helsepersonell

Dersom du fortsatt er plaget eller har symptomer som varer over fire uker, bør du ta kontakt med fastlegen din.

Du kan også ta kontakt med annet helsepersonell eller ringe kommunen og be om veiledning.  

Råd til pasienter med senvirkninger av covid-19

WHO har utviklet en brosjyre som skal gi hjelp til selvhjelp. Den kan også brukes som utgangspunkt for samtaler mellom pasienter og pårørende.

Brosjyren finner du her. 

Brosjyren inneholder råd om hvordan håndtere pustevansker, stemme, spising, drikking og svelging, samt øvelser for fysisk funksjon og styrke. Den inneholder også råd for humørsvingninger, hukommelse og konsentrasjon, samt råd om daglige aktiviteter og psykisk helse.

Det er Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Sunnaas sykehus som har oversatt WHO sine råd til personer som har hatt covid-19, til norsk. Brosjyren finnes også på engelsk, farsi, latvisk og polsk.

Rehabilitering etter covid-19

Noen pasienter med langvarige plager etter covid-19 vil antagelig ha utbytte av et opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon.

Akutt covid-19 varer som regel ikke lenger enn fire uker, men det er ikke helt uvanlig at symptomene vedvarer i 12 uker. Pasienter som har symptomer utover 12 uker kan være aktuelle for utredning hos spesialist. Ta kontakt med din fastlege dersom symptomene ikke gir seg.

Rehabiliteringstilbudet må tilpasses den enkelte persons behov. Det finnes rehabiliteringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

ReHabiliteringstelefonen

ReHabiliteringstelefonen gir deg informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering, også etter covid-19 sykdom, i den helseregionen du bor i.  

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Kommunale tjenester uten henvisning

I kommunene kan du få hjelp fra frisklivssentralen, lærings- og mestringstilbud til tverrfaglige rehabiliteringstilbud satt sammen av fag-grupper. Du trenger ikke henvisning fra legen for å benytte deg av dette tilbudet.

Spesialisthelsetjenester

Tilbudene i spesialisthelsetjenesten er primært for pasienter med mer omfattende behov. Slike tilbud gis både i offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. Det kan være både dagtilbud uten innleggelse (poliklinisk) og tilbud der du er innlagt over en viss tid. For deg som har vært alvorlig syk kan det også være behov for et døgnopphold.

Det er fastlegen som henviser til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. For å få avklart behov for rehabilitering kan du ta kontakt med fastlegen eller med kommunens bestillerkontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Hvordan går jeg frem for å få vite om jeg kan ha rett til rehabilitering?

  • Ta kontakt med fastlegen din.
  • Ring "Rehabiliteringstelefonen" – 800 300 61. Der får du informasjon om tilbud i spesialisthelsetjenesten og generell veiledning om hvordan finne tilbud om rehabilitering.
  • Kontakt kommunens bestillerkontor/forvaltningskontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
  • Snakk med helsepersonell som du er i kontakt med og som kan gi deg veiledning.