Gjennomgått covid-19

Regler og anbefalinger for deg som har hatt covid-19

Personer som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene blir definert som «beskyttet» og har, slik som vaksinerte, unntak fra noen regler og anbefalinger.

Unntak fra anbefalingen om innenlandsreise

Har du hatt covid-19, kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Unntak fra anbefalinger om private samlinger og sosial kontakt i private hjem

  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer bør holde minst én meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene

Dersom du kan dokumentere at du de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, kan du få unntak fra smittekarantene og ventekarantene.

Testen må være tatt med godkjente testmetode (PCR-test eller antigen hurtigtest) og dokumentasjonen må være fra norsk helse og omsorgstjeneste. Den positive testen må være mer enn to uker gammel.

Unntak fra karantenehotell

Du kan ta reisekarantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis du på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet. Du må bruke tjenesten Prøvesvar for å vise at du har gjennomgått covid-19. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen. 

Selv om du er unttatt karantenehotell, må du likevel følge alle andre regler for innreise til Norge.

Se regler for innreise og reisekarantene her.

Unntak fra reisekarantene

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, får du unntak fra reisekarantenen. Du må kunne dokumentere at du får unntaket på det norske koronasertifikatet på helsenorge.no. 

Du må fortsatt registrere deg på innreiseskjemaet og teste deg ved ankomst til Norge.

Vaksine til deg som har hatt covid-19

Anbefalingen er at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, vaksinerer seg – så lenge du er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv. 

Dersom du har fått første vaksinedose og over tre uker etter får påvist covid-19, er du definert som fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen. Du trenger ikke ta andre dose av koronavaksinen. 

Les mer om råd og regler for koronavaksinerte her. 

Rehabilitering etter covid-19

Covid-19 er en ny sykdom som vi etter hvert har fått mer kunnskap om. De aller fleste går tilbake til sitt normale liv etter smitte, men flere studier viser at personer som har hatt covid-19 kan få langvarige funksjonsutfordringer.

Hvilke funksjonsutfordringer en person utvikler, alvorlighetsgraden og varigheten av utfordringene, kan variere fra person til person. Det er også avgjørende om du har hatt et alvorlig forløp og vært innlagt på sykehus eller om forløpet ditt har vært lettere.  

Ved mer omfattende funksjonstap kan du ha rett til rehabilitering,

Hva er rehabilitering?

Pasienter som har hatt covid-19 skal på lik linje med andre pasienter med funksjonsutfordringer etter sykdom og skade, få utredet sitt behov for rehabilitering og få tilbud i samsvar med sitt behov.

Vanlige symptomer etter gjennomgått covid-19

De vanligste rapporterte helseplagene etter covid-19 er slapphet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, problemer med å sove, hodepine, tungpustethet, angst og depresjon, men også brystsmerter, leddsmerter og svimmelhet. Redusert muskelstyrke og generelt redusert fysisk funksjon er også vanlig.

Covid-19 er en ny sykdom og det er en del faktorer vi ikke vet nok om ennå, men for de fleste vil symptomene gå over av seg selv.

Det bør vurderes rehabiliteringstiltak dersom du har symptomer som varer over fire uker og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som du utførte før sykdommen.

Vi vet fra andre pasientgrupper at langvarig intensivbehandling kan medføre funksjonstap som krever rehabilitering. Det samme gjelder pasienter med et alvorlig forløp av covid-19. Det er viktig at dette kartlegges tidlig, og at rehabiliteringen starter opp så fort som mulig.

Ta kontakt med fastlegen eller annet helsepersonell

Har du hatt covid-19 og opplever at helsen din ikke er på nivå med det du hadde før smitten, bør du ta kontakt med  fastlegen din dersom symptomene vedvarer. Dersom funksjonsproblemer vedvarer og dette går ut over daglig fungering, bør rehabilitering vurderes.

Du kan også ta kontakt med annet helsepersonell eller ringe kommunen og be om veiledning.  

Hvordan går jeg frem for å få vite om jeg kan ha rett til rehabilitering?

  • Ta kontakt med fastlegen din.
  • Ring "Rehabiliteringstelefonen" – 800 300 61. Der får du informasjon om tilbud i spesialisthelsetjenesten og generell veiledning om hvordan finne tilbud om rehabilitering.
  • Kontakt kommunens bestillerkontor/forvaltningskontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
  • Snakk med helsepersonell som du er i kontakt med og som kan gi deg veiledning.

Hvilke tilbud finnes for pasienter som trenger rehabilitering?

Det finnes rehabiliteringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringstilbudet må tilpasses den enkelte persons behov. Tilbudene i spesialisthelsetjenesten er primært for pasienter med mer omfattende behov. Slike tilbud gis både i offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. Det kan være både dagtilbud uten innleggelse (poliklinisk) og tilbud der du er innlagt over en viss tid. For deg som har vært alvorlig syk kan det også være behov for et døgnopphold. I kommunenes rehabiliteringstilbud kan det inngå alt fra tilbud ved frisklivssentralen, lærings- og mestringstilbud til tverrfaglige rehabiliteringstilbud satt sammen av fag-grupper.

Det er fastlegen som henviser til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. For å få avklart behov for rehabilitering kan du ta kontakt med fastlegen eller med kommunens bestillerkontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.