Karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Illustrasjon: Mostphotos/Michael Erhardsson

Smittekarantene

Når du er i smittekarantene er du pliktig i å sette deg inn i reglene som gjelder for gjennomføringen av karantenen:

Hvem skal i smittekarantene?

Alle som ikke er beskyttet og er nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i smittekarantene. Se reglene som gjelder beskyttede personer her.

Karantenen varer i 10 døgn, men du kan teste deg ut etter 7 døgn. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Hva er en nærkontakt?

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Hovedregelen er å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Hvordan være i smittekarantenen

Når du er i smittekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden. Dette inkluderer fullvaksinerte. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendige ærender i butikk eller apotek.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme hjem.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst én gang om dagen.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller systemer for henting av varer på en trygg måte.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Hvor skal du gjennomføre smittekarantene?

Du skal gjennomføre smittekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Skal du være på et annet egnet oppholdssted enn hjemmet ditt skal det være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller sted for matservering.

Det er ikke tillatt å oppholde seg på steder der du må dele toalett, kjøkken eller andre fasiliteter med andre enn de du bor sammen med. Eksempel på dette er campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser, hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Du bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Dersom du ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen, kan kommunen hjelpe deg å finne et egnet sted.

Testing når du er i smittekarantene

Når du blir satt i smittekarantene bør du teste deg så fort så mulig.

Smittekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst 7 døgn etter du hadde kontakt med en smittet person. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Varighet av smittekarantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Dersom en smittet person har mulighet å leve adskilt fra resten av husstanden, skal husstandsmedlemmene gjennomføre karantenen som forklart over.

Er det ikke mulig for en smittet person å leve helt adskilt fra husstanden, kan de som er i karantene regne kontakten på dag 5 som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. Det vil da si at husstandsmedlemmene må være i karantene i 15 døgn.

Må du være i karantene i 15 døgn, får du også mulighet å teste seg ut av karantene, men da kan ikke testen bli tatt før 12 døgn (5+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i smittekarantene

Dersom du er i smittekarantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig smittet med koronavirus. Det betyr at du testes og settes i isolasjon, frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal være i karantene.

Får du påvist covid-19, skal du fortsette å være i isolasjon. Får du negativ test går du tilbake til karantenen og fullfører denne.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Blir jeg sykemeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykemelding hvis du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Du må kontakte legen din for å få sykemelding. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Unntak fra smittekarantenen

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten gjelder ikke dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet av koronavirus.

Reisekarantene

Som hovedregel skal alle som ankommer Norge fra utlandet være i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge.

Se reglene for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 10 døgn etter tegn på symptomer og du er feberfri i minst 24 timer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes når det har gått 10 dager fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene

Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon.

Varighet av smittekarantene for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Dersom en smittet person har mulighet å leve adskilt fra resten av husstanden, skal husstandsmedlemmene gjennomføre karantenen som forklart over.

Er det ikke mulig for en smittet person å leve helt adskilt fra husstanden, kan de som er i karantene regne kontakten på dag 5 som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. Det vil da si at husstandsmedlemmene må være i karantene i 15 døgn.

Må du være i karantene i 15 døgn, får du også mulighet å teste seg ut av karantene, men da kan ikke testen bli tatt før 12 døgn (5+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.

Råd til deg som er i karantene og isolasjon

Hvis du blir satt i karantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for hele familien. Da kan du ikke gå på jobb, skole, eller i barnehagen.

Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mer skjermtid.

Lag struktur på dagen

I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys

Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. I karantene kan du gå ut på tur ute, så lenge du holder god avstand til andre.

Oppretthold sosial kontakt

Selv om du er i karantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer.

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Det er flere ting som kan være fint å gjøre når en må være i karantene som familie med barn:

Snakk med barna

Barn trenger enkel og forståelig informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på, og gi tydelige svar. Husk at barn får med seg mer enn du tror. Barn kan også føle skyld for situasjonen, eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på.

Gi omsorg

Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at enn ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon.

Hold på rutinene

Selv om hverdagen for mange er litt annerledes enn vanlig, er det lurt å holde på rutinene – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne.

Husk at du kan være ute i frisk luft selv om du er i karantene, så lenge du holder avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst én gang om dagen.

Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og/eller syke. Ha faste og trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.