Karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Hva gjelder for deg?

I listen under finner du en oversikt over en rekke ulike situasjoner som gjelder smittekarantene for nærkontakter, og hvilke regler som gjelder for disse.

Sjekker du for flere, må du sjekke hvilke regler som gjelder for hver enkelt person.

Se definisjonen på nærkontakt, husstandsmedlem og tilsvarende nære og øvrige nærkontakter her.

Hva gjelder for deg?

Smittekarantene for nærkontakter

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn.

Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller 48 timer før prøvetidspunktet dersom personen ikke fikk symptomer.

Nærkontakter som er øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men bør følge et testregime.

Se hva som gjelder for øvrige nærkontakter her. 

Se definisjon på nærkontakt her.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Alle nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en smittet person skal som hovedregel i smittekarantene i 10 døgn.

Tilsvarende nære vil si for eksempel kjærester, bestevenner, overnattingsbesøk og andre som du har hatt nær kontakt med over en lengre stund.

Testing i karantenetiden:

 • Du skal teste seg så raskt som mulig.
 • Du skal også teste deg etter 7 døgn. Hvis den er negativ kan karantenen avsluttes.

Godkjent testmetode på begge testene er selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen.

Hvis du tester positivt i karantenetiden skal du i isolasjon og følge reglene for det.

Husstandsmedlemmer som bor tett sammen med en smittet person

Hvis du bor sammen med den som er smittet og ikke kan holde nok avstand skal du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn.

Du skal ta en koronatest raskest mulig og etter 11 døgn (4 + 7). Du kan avslutte smittekarantene hvis testen etter 11 døgn er negativ.

Eksempel:

En familie på tre bor sammen og sønnen i huset får en positiv koronatest. Han skal i isolasjon i 6 døgn. Mor og far skal i smittekarantene. De kan begynne å telle 10 døgn når sønnen har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Etter 11 døgn (4+7) skal foreldrene ta en koronatest og kan avslutte smittekarantenen hvis den er negativ.

Hvordan gjennomføre karantenen

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Symptomer på covid-19 i smittekarantenen

Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du ta en koronatest.

Se hva som er symptomer på covid-19 her.

Unntak fra smittekarantenen

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter har ikke plikt til smittekarantene, men anbefales å følge et testregime. Du bør også følge nøye med etter symptomer. Får du symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en koronatest.

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger, klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Personer som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder. De må da følge reglene for smittekarantene.

Anbefaling om testing 

Du bør ta to koronatester etter at nærkontakten med den smittede skjedde:

 • Den første på dag 3
 • Den andre på dag 5

Hvis du tester positivt skal du i isolasjon og følge reglene for det.

På begge testene kan du bruke selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test.

Definisjon på nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporingen fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

De som kan defineres som nærkontakter, blir i igjen delt inn i to grupper: hustandsmedlem eller tilsvarende nære og øvrige nærkontakter.

Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter dersom du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære

Hustandsmedlem eller tilsvarende nære er de du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med de du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter er de du etter definisjonen over har nærkontakt med, men ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær med. Dette kan for eksempel være kolleger, klassekamerater og middagsbesøk.

Isolasjon

Hvis du har testet positivt på en koronatest skal du isolere deg.

Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter at du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med korona snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Hvor lenge må du være isolert?

Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Dersom du ikke har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive covid-19 testen. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. 

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre. Noen kan oppleve å ha senfølger og ettervirkninger i lenger tid.
Her kan du finne råd, opptreningsmateriell og lese mer om senfølger av covid-19.

Barn og ungdom i isolasjon 

Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon. Det kan også innebære at søsken i samme husstand omgås som normalt.

Barn og ungdom i isolasjon eller karantene kan også være utendørs, så lenge de ikke er i kontakt med andre enn sine hustandsmedlemmer.

Reisekarantene

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har.

Se reglene for innreise og gjennomføring av reisekarantene her.