Meld fra ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI).

meldinger på nettbrett

 

Gå til skjema for å melde fra om symptomer dersom du i løpet av de siste syv dagene har fått symptomer som kan skyldes koronavirus.

I skjemaet kan du kun registrere symptomene dine en gang, du kan ikke melde fra om symptomene endrer seg.

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Folkehelseinstituttet kommer til å publisere oppdaterte tall, blant annet fra denne løsningen, på fhi.no fremover. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning.

Ved å melde fra, hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Takk for hjelpen!